Przyszli mechanicy z ZS 3 stażowali w Grecji

Edukacja
Czcionka

Uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku z klas trzecich kształcący się w zawodzie technik mechanik w dniach 15 XI – 28 XI 2016 r. odbyli staż zawodowy w ramach projektu programu Erasmus+ „ Europa, Rozwój Mechatronika” w greckich firmach i zakładach na terenie Leptokarii.

W trakcie praktyk mieli okazję zapoznać się ze sposobem pracy oraz wyposażeniem warsztatów i zakładów mechanicznych. Odbyli także wizytę studyjną w szkole zawodowej o podobnym jak nasz profilu. Odbyta praktyka dała naszym uczniom możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem zakładów usługowych o profilu mechanicznym i mechatronicznym na terenie Grecji.

 

 

W wolnych chwilach uczniowie korzystali z szerokiej gamy zajęć dodatkowych oraz wycieczek promujących kulturę Grecji m.in. zwiedzili Meteory – przepiękne, prawosławne klasztory na wzniesieniach skalnych.

Na zakończenie praktyk każdy z uczestników otrzymał Certyfikat potwierdzający odbycie praktyk.

 

 

Beneficjentem projektu była Fundacja Pro Futuro, a staż był finansowany ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+, sektora Kształcenia i Szkolenia zawodowe.