Uczniowie i nauczyciele z „Górki” podzielili się „darem życia”

Edukacja
Czcionka

Chętnych było prawie dwa razy więcej, ale po badaniach dopuszczono 25 osób. W środę 18 października uczniowie i pracownicy kraśnickiego Zespołu Szkół nr 1, czyli popularnej „Górki”, wzięli udział w akcji krwiodawstwa.

Chęć udziału w akcji zgłosiło 49 osób. Ostatecznie krew oddało 23 uczniów i 2 nauczycieli. Dzięki nim bank Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie wzbogacił się o 11,25 litra krwi. Największą grupę wśród krwiodawców stanowili uczniowie klasy 3A.

Była to oczywiście nie pierwsza i nie ostatnia taka akcja w Zespole Szkół nr 1. Kolejna planowana jest na początek stycznia 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Izabela Dekiel i Włodzimierz Witkowski