Pomoc dla młodych bezrobotnych chcących zwiększyć swoje szanse na rynku pracy

Edukacja
Czcionka

Masz od 15 do 29 lat, mieszkasz na terenie powiatu kraśnickiego, nie uczestniczysz w kształceniu i szkoleniu, nie masz pracy, a chciałbyś zwiększyć swoje szanse na jej znalezienie? Jeśli tak, to projekt „Era młodych zawodowców” jest dla ciebie. Jego uczestnicy zostaną objęci wsparciem doradczo-szkoleniowym, które pomoże uzyskać kwalifikacje zawodowe, oraz zdobędą doświadczenie zawodowe poprzez udział w 4-miesięcznym stażu. Nabór uczestników na to bezpłatne szkolenie prowadzi m.in. Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, od 15 do 29 roku życia, nie pracujących, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego, włodawskiego, chełmskiego, M. Chełm, M. Lublin, lubelskiego, świdnickiego. Jego uczestnicy objęci zostaną kompleksowym wsparciem doradczo-szkoleniowym (indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe warsztaty aktywizujące, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy), dzięki czemu uzyskają kwalifikacje, oraz wezmą udział w 4-miesięcznym stażu, który da im doświadczenie zawodowe. To wszystko ma przyczynić się do wzrostu ich szans na zatrudnienie.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia: Indywidualne Plany Działania (IPD), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, płatne staże zawodowe zgodne z kierunkami szkoleń – 4 miesiące.

Planowane szkolenia w ramach projektu:

- kucharz (200 godzin) – październik/listopad 2017

- magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej oraz komputerowych programów magazynowych (184 godziny) - listopad/grudzień 2017

- operator wózków jezdniowych (76 godzin) - listopad/grudzień 2017

Organizatorzy zapewniają: stypendium szkoleniowe i stażowe, ubezpieczenie NNW, materiały szkoleniowe, badania lekarskie, odzież ochronną, wyżywienie podczas szkoleń, zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia oraz odbywania stażu.

Po szczegółowe informacje odsyłamy do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej (ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik tel. 81 825 27 27).

 

foto ilustracyjne pixabay.com