Pasowanie na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2

Edukacja
Czcionka

25 października 2017r. w małej sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Pierwszaki w asyście duszków –uczniów klasy 3d – zaprezentowały swoje umiejętności w postaci piosenek i wierszyków.

Następnie odbył się uroczysty akt ślubowania, po czym dyrektor Iwona Margoła każdego pierwszaka pasowała na ucznia Szkoły Podstawowej. Każde dziecko dostało z rąk wiceburmistrz Marzeny Pomykalskiej pamiątkowy Dyplom Pasowania oraz cukierki i odblaski. Na stołówce czekał na dzieci i rodziców poczęstunek.

 

 

Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas I: Anna Serafin i Marzena Piłat, a poprowadziła i zadbała o oprawę muzyczną Anna Bartnik. Dekorację wykonała Krzysztofa Stec.

Pierwszakom życzymy samych przyjemnych chwil spędzonych w murach naszej szkoły.