Co wiesz o polskim parlamentaryzmie? Weź udział w konkursie i jedź na wycieczkę do Sejmu RP

Edukacja
Czcionka

Właśnie wycieczka do Warszawy i zwiedzanie gmachu na ul. Wiejskiej będzie nagrodą dla laureatów konkursu organizowanego przez posła Wojciecha Wilka oraz jego Biuro Poselskie. Pojadą na nią ci, którzy wykażą się największą wiedza na temat historii polskiego parlamentaryzmu oraz roli i funkcjonowaniu Sejmu RP i Senatu RP w chwili obecnej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kraśnickiego. Pytania i testy konkursowe dotyczyć będą historii, dawnej i obecnej działalności polskiego Senatu i Sejmu, a także ludzi szczególnie związanych z dziejami polskiego parlamentaryzmu. Uczestnicy konkursu będą również musieli wykazać się wiedzą o współczesnym procesie tworzenia prawa, prawach i obowiązkach posłów i senatorów, o roli Senatu i Sejmu w systemie konstytucyjnym, o polskich konstytucjach, a także o najważniejszych instytucjach państwowych.

Konkursowe zadanie będzie miało formę testu składającego się z 40 pytań - zamkniętych, z dwoma lub trzema propozycjami odpowiedzi z których tylko jedna jest prawidłowa, oraz otwartych.

Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie w poszczególnych szkołach. Konkurs odbędzie się 17 listopada w poszczególnych placówkach. Zgłosić swój udział można do ostatniej chwili, nawet tuż przed konkursem. Zachęcamy do udziału.