Uczniowie młodszych klas SP 2 przeszli szkolenie i wiedzą jak ratować życie

Edukacja
Czcionka

W listopadzie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w cyklu czterech spotkań uczniowie klas I-V odbyli szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na początku dzieci obejrzały film instruktażowy doktora Kręciołka, przypomniały numery alarmowe, omówiły schemat postępowania, a następnie podzielone na grupy przystąpiły do zadań praktycznych.

Mali ratownicy szczegółowo tłumaczyli sposób wykonania pozycji bocznej oraz masażu serca z użyciem fantomów. W roli małych ratowników wystąpili uczniowie klasy 4e: Martyna Jastrzębska, Julia Janiec, Jagoda Wilczopolska, Bartosz Starobrat, Oliwier Bieniek i Filip Głaz. Maja oni za sobą udział w V edycji konkursu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i Uczymy Ratować”, podczas której zdobyli szczegółową wiedzę oraz umiejętności w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

Uczniowie z prawdziwym zaangażowaniem przystępowali do zajęć motywowani faktem, iż wiedza o tym, jak należy nieść pomoc, może uratować czyjeś życie…

Szkolenie zorganizowały panie Małgorzata Kapuścińska oraz Martyna Kędzierska. W zajęciach wzięło udział 285 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Dodatkowo w ramach współpracy przeszkoliły się także dzieci z Wioski Dziecięcej SOS.

 

 

Zajęcia miały na celu oswojenie się dzieci z tak ważnymi zagadnieniami oraz kształtowanie właściwych nawyków – tak, by pierwsza pomoc stała się dla nich czymś naturalnym.