Kraśnicka SP 5 zmieni siedzibę?

Edukacja
Czcionka

Taką propozycję ma burmistrz, który przygotował intencyjną uchwałę w tej sprawie. Prawdopodobnie na najbliższej sesji zajmą się nią radni miejscy. Jeśli opinia radnych i Kuratorium będzie pozytywna, to od nowego roku szkolnego część uczniów z "Piątki" będzie się uczyć w budynku Gimnazjum Nr 1.

O tej propozycji mówiło się od jakiegoś czasu. Władze miasta chcą, by od nowego roku szkolnego siedzibą Szkoły Podstawowej Nr 5 był budynek wygaszanego Gimnazjum nr 1. Od września 2018 pozostanie tam bowiem tylko jeden rocznik gimnazjalistów, a szkoła przestanie istnieć w 2019 roku.

To rozwiązanie bierze się stąd, że w „Piątce” robi się coraz ciaśniej, a do szkoły od września przyjdzie następny rocznik pierwszaków. Pozostaną w niej wszyscy dotychczasowi uczniowie, bowiem po raz pierwszy od lat w podstawówkach uczyć się będą ósme klasy.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu uchwały intencyjnej w sprawie zmiany siedziby szkoły, już teraz lekcje w SP 5 odbywają się do godz. 15.10. Gdyby sytuacja lokalowa nie uległa zmianie, od września 2018 trwałyby one prawdopodobnie do godz. 17.00. Poza tym od listopada szkoła nie może korzystać z dwóch sal, które utworzono w podziemiach. Ponadto nie ma także sali gimnastycznej, która pozwalałby na zajęcia z gier zespołowych w normalnych warunkach.

Propozycja władz miasta jest więc taka, by dzieci z klas IV-VIII uczyły się od nowego roku szkolnego w budynku Gimnazjum przy ul. Popiełuszki 1. Dotyczyłoby to 17 oddziałów i w sumie 391 uczniów.

Dzieci z młodszych klas oraz oddziały „zerówek” pozostałyby w budynku przy al. Niepodległości.

- Powyższe rozwiązanie stworzyłoby komfortowe warunki nauczania, opieki i wychowania, a także nie koliduje z obowiązującym stanem prawnym – twierdzą władze miasta.

W dalszym ciągu byłaby to jedna szkoła. Wg. władz miasta  takie rozwiązanie dopuszcza obecne prawo oświatowe.

W bieżącym roku szkolnym w SP 5 uczy się 495 uczniów w 22 klasach.