Kraśnicki „Rej” wciąż na bardzo wysokim poziomie. Po raz trzeci z Brązową Tarczą „Perspektyw”

Edukacja
Czcionka

Trzeci raz z rzędu II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja, wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku, znalazło w pięćsetce najlepszych liceów w Polsce w rankingu Magazynu Edukacyjnego Perspektywy. Jest jedyną szkołą z terenu powiatu kraśnickiego, która może pochwalić się uzyskaniem i korzystać z honorowego tytułu Brązowej Tarczy tego prestiżowego plebiscytu.

Kraśnicki „Rej” sklasyfikowany został na 366. miejscu na niemal 2200 funkcjonujących w naszym kraju liceów i na 21. miejscu w województwie lubelskim. W rankingu ogólnopolskim więc nieco spadł w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale w zestawieniu „ogólniaków” z Lubelszczyzny poprawił się o 2 oczka (z Lubelszczyzny sklasyfikowano 111 liceów).

Ogólnopolski ranking liceów wygrało XIII Liceum Ogólnokształcące ze Szczecina, natomiast na Lubelszczyźnie najwyżej sklasyfikowane zostało Pallotyńskie LO im. Stefana Batorego w Lublinie (25. miejsce w rankingu ogólnopolskim).

W lubelskim rankingu wojewódzkim liceów znalazła się jeszcze jedna szkoła z naszego powiatu - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku (42. miejsce).


Zobacz też:

Kraśnicki "Rej" z brązową tarczą w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2017 Perspektyw


Najlepszym technikum w Polsce okazało się natomiast Technikum nr 7 z ZSE-M w Nowym Sączu, a na Lubelszczyźnie Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. w Lublinie (3. m w rankingu ogólnopolskim).

Jeżeli chodzi o nasze technika, to sklasyfikowano tylko jedno. Na 29. miejscu w rankingu wojewódzkim znalazło się Technikum nr 2 z Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku.

Co roku przy tworzeniu rankingu pod uwagę brane są 3 kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach - 30%, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych - 25%, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych - 45%. Co ważne dane te pochodzą ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół, na przykład protokołów komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

 

Rankingowe tabele można obejrzeć pod linkami:

Ogólnopolski ranking liceów

Ranking liceów województwa Lubelskiego

Ogólnopolski ranking techników

Ranking techników województwa lubelskiego

 

foto za https://www.facebook.com/rey.edu.eu/