Zespół Szkół Specjalnych promował się i integrował się z lokalną społecznością

Edukacja
Czcionka

10 kwietnia odbył się Dzień Otwarty Zespołu Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Kraśniku. Miał on na celu zintegrowanie społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym, promocję placówki jako środowiska sprzyjającego indywidualnemu rozwojowi ucznia i wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom rodziców, a także zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły oraz bazą lokalową.

Przedsięwzięcie poprzedziły przygotowania, podczas których wykonano zaproszenia oraz plakaty informujące o Dniu Otwartym z uwzględnieniem faktu współorganizacji imprezy przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku. Spotkanie społeczności szkolnej z zaproszonymi gośćmi rozpoczęło się o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej ZSS w Kraśniku. Wszystkich zebranych powitała dyrektor ZSS
w Kraśniku Anna Stolarska, a znaleźli się wśród nich, oprócz przyszłych i obecnych uczniów wraz z rodzicami, wychowawców , także m.in. starosta kraśnicki Andrzej Maj i dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Kraśniku Dorota Posyniak. Z zaproszenia skorzystali również rodzice i dzieci wraz z wychowawcami z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Słoneczny Dzień” w Kraśniku.

 

 

Zgromadzeni goście obejrzeli film, prezentujący szkołę i przedstawiający ofertę edukacyjną. W związku z zaangażowaniem ZSS w Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie został zaprezentowany film ukazujący metody pracy stosowane w szkole z uczniami z zaburzeniami autystycznymi. Zaproszeni goście, przyszli uczniowie szkoły oraz ich rodzice i opiekunowie otrzymali gadżety promujące naszą szkołę oraz słodkie upominki w kształcie symbolu placówki – biedronki.

Najważniejszym punktem Dnia Otwartego była jednak możliwość przekonania się w praktyce co placówka oferuje i udział w różnego rodzaju zajęciach: w klasie nauczania zintegrowanego, w dogoterapii prowadzonej przez Fundację Canituus z Lublina, z arteterapii, rehabilitacyjnych, logopedycznych,

metodą W.Sherborne z treningu słuchowego metodą Tomatisa oraz warsztatach plastycznych, teatralnych i kulinarnych połączonych z degustacją potraw przygotowanych przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela, Były też konsultacje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą oraz zwiedzanie szkoły.