Trójka podpisała umowę patronacką z FŁT. Będzie współpraca w edukacji, praktyki i stypendia dla uczniów

Edukacja
Czcionka

Historia kraśnickiego Zespołu Szkół nr 3 i Fabryki Łożysk Tocznych są ze sobą nierozerwalnie połączone. Przez dziesiątki lat to właśnie w Trójce kształcili się fachowcy, którzy później znajdowali zatrudnienie w fabryce. Ten model ma być nie tylko kontynuowany, ale też rozwijany. 10 maja podpisana została umowa patronacką między Zespołem Szkół nr 3 i kraśnickim Starostwem Powiatowym, a Fabryką Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.

Umowę podpisali dyrektor ZS nr 3 Aneta Jabłońska-Ośka, prezes zarządu Fabryki Grzegorz Jasiński, członek Zarządu Weiren Zhao oraz starosta kraśnicki Andrzej Maj.

- To ważny dzień dla naszej szkoły – podkreśla starosta Andrzej Maj. - Pamiętamy, że dzisiejszy ZS nr 3 powstawał jako edukacyjne i pracownicze zaplecze dla rozwijającej się po wojnie Fabryki Wyrobów Metalowych, późniejszej FŁT. Przez wiele lat trudno było wyobrazić sobie działalność Fabryki bez szkoły, która wykształciła tysiące absolwentów i znakomitych fachowców, nie tylko mieszkańców miasta, ale również okolicznych gmin. Dziś wracamy niejako do korzeni, ponieważ stawiamy na rozwój szkolnictwa zawodowego i chcemy to robić w powiązaniu z działającymi tu przedsiębiorstwami, z których wciąż największym i najważniejszym jest FŁT – dodaje starosta.

Co oznacza podpisanie umowy patronackiej? Jej efektem ma być współpraca FŁT i szkoły w opracowywaniu programu nauczania z naciskiem na wiedzę praktyczną. W fabryce będą organizowane praktyki i oba podmioty będą się wspólnie promować. Ponadto zakład ufunduje stypendia dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia i Technikum.

Pomocne w tej współpracy będą z pewnością nowe Warsztaty Szkolne przy ZS nr 3, które wybudowane mają być jeszcze w tym, a wyposażone i oddane do użytku w przyszłym roku. Unijne wsparcie na tę inwestycję pozyskało kraśnickie Starostwo Powiatowe.