W kraśnickiej Szkole Podstawowej nr 2 otwarto Salę Doświadczania Świata

Edukacja
Czcionka

30 maja dla społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku okazał się szczególnie wyjątkowy. W tym dniu odbyło się uroczyste otwarcie Sali Doświadczania Świata. Jest to jedyna w województwie lubelskim certyfikowana, tak bogato wyposażona sala tego rodzaju. Jej otwarcia dokonali wicekurator oświaty Eugeniusz Pelak oraz Marzena Pomykalska - I zastępca Burmistrza Miasta Kraśnik.

Sala Doświadczania Świata w PSP2 powstała w ramach projektu „Młodzi-Aktywni i Kreatywni!” realizowanego przez Miasto Kraśnik, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Zaproszeni goście mieli okazję doświadczyć niepowtarzalnej atmosfery, jaka udziela się podczas przebywania w Sali Doświadczania Świata. Na wyjątkowy klimat, który tam panuje wpływa obecność specjalnie, precyzyjnie dobranych sprzętów, oświetlenia i muzyki. Specyfikę oraz wykorzystanie sprzętów prezentowali uczniowie PSP2. W skład wyposażenia Sali wchodzi m.in. kula lustrzana, tor świetlno-dźwiękowy, podświetlany basen z kulkami, domek lustrzany, drabina świetlno-dźwiękowa, magiczny dywan, kolumna bąbelkowa, kolorowe światłowody, projektor z tarczą żelową oraz łóżko wodne, które stanowi wyjątkową atrakcję dla uczestników zajęć.

W Sali realizowane są zajęcia „Poznawanie świata za pomocą zmysłów”. Bierze w nich udział 56 uczniów z klas 4. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna w trakcie swojej pracy wykorzystuje koncepcję Snoezelen. Jest to metoda terapeutyczna, opierająca się na stymulacji polisensorycznej (czyli pobudzająca podstawowe zmysły człowieka: węch, słuch, wzrok, dotyk czy smak). Snoezelen oddziałuje bardzo pozytywnie nie tylko na osoby w pełni zdrowe, ale również przejawiające różnego rodzaju trudności. Ma dobroczynny wpływ na osoby z różnymi niepełnosprawnościami (intelektualną, fizyczną, z uszkodzeniami wzroku i słuchu), dzieci z problemami wychowawczymi i emocjonalnymi, a także ze spektrum autyzmu.

Uczestnictwo w zajęciach. wpływa na poprawę funkcjonowania dzieci w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Uczniowie m.in. nabywają umiejętności relaksowania i odprężania się, radzenia sobie z przykrymi emocjami i stresem oraz wzmacniają wiarę we własne możliwości. Następuje też poprawa funkcjonowania poznawczego, wzrost motywacji do nauki oraz zwiększenie umiejętności doświadczania otoczenia, działania, bycia aktywnym i kreatywnym.

Najlepszą rekomendacją zajęć na Sali Doświadczania Świata są zadowolone i uśmiechnięte twarze uczniów. Przekłada się to na ich lepsze samopoczucie, wzrost komunikatywności oraz otwartości na otaczający świat i ludzi.