• Leasing team

W czwartek 11 maja Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Kraśniku odwiedzili profesorowie z uniwersytetu College of Education Gordon z Izraela. Wizyta w Kraśniku nie była przypadkowa. Rodzina jednego z naukowców pochodzi naszego miasta.

Biblioteka szkolna Publicznego Gimnazjum nr1 im Szarych Szeregów w Kraśniku stwarza uczniom możliwości rozwijania swoich pasji na płaszczyźnie literackiej, fotograficznej i plastycznej. Gimnazjaliści po raz kolejny udowodnili swój wysoki poziom odnosząc liczne sukcesy i zdobywając I miejsca na szczeblu powiatowym.

Więcej artykułów…