Informowaliśmy już o kolejnych stypendiach dla utalentowanych uczniów w gminie Gościeradów, wspominaliśmy o podobnych nagrodach Burmistrza Kraśnika i Starosty Kraśnickiego. O stypendia mogą się strać także uczniowie z terenu miasta i gminy Annopol. Te za miniony rok szkolny wręczone zostały 19 października podczas imprezy „Śladami Edwarda Stachury”.

Od czterech już lat samorząd Gościeradowa, z jednej strony by docenić dotychczasowe osiągnięcia, a z drugiej zdopingować do dalszej pracy, przyznaje nagrody uczniom szkół podstawowych i gimnazjów wyróżniającym się w nauce, sporcie i kulturze. Tym razem Stypendia Wójta Gminy Gościeradów trafiły do 60 uczniów. Przyznano także trzy nagrody za artystyczne osiągnięcia zespołowe.

Więcej artykułów…