{datsopic:14792 left}700 nauczycieli i 51 dyrektorów placówek oświatowych bierze udział w projekcie pod tytułem ?Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim?, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. We wczorajszej uroczystej inauguracji tego przedsięwzięcia, oprócz pedagogów, udział wzięli m.in. wiceminister edukacji narodowej Tadeusz Sławecki, marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman oraz wicekurator oświaty Anna Szczepińska. W roli gospodarzy wystąpili natomiast starosta Andrzej Maj i wicestarosta Jarosław Czerw.

{datsopic:14455left}Tworzenie klas mundurowych, wsparcie ze strony polskiej armii w ich funkcjonowaniu poprzez pomoc merytoryczną, sprzętową, udostępnianie obiektów, czy w końcu perspektywy dla młodzieży dotyczące pracy w wojsku ? te i kilka innych kwestii było tematem dzisiejszego spotkania z udziałem Czesława Mroczka, które miało miejsce w Kraśniku. Wiceminister Obrony Narodowej gościł w Zespole Szkół nr 3, gdzie funkcjonują klasy mundurowe o profilu wojskowym.

{datsopic:13860 left}Jeszcze wrócą w mury, w których spędzili trzy ostatnie lata, gdyż w maju przed nimi zmagania z maturą. Ale oficjalnie pożegnali się już ze szkołą, nauczycielami, odebrali świadectwa. Dzisiejszego popołudnia odbyło się uroczyste zakończenie roku klas III Zespołu Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku.

Więcej artykułów…