• Leasing team

 2 marca 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 odbył się Dzień Otwarty dla Rodziców i Dzieci, które w przyszłym roku szkolnym 2017/2018 rozpoczną naukę w klasie 1. Organizatorzy chcieli pokazać, jak wygląda szkoła, co w niej jest ciekawego i w jaki sposób można tu spędzić czas.

 W dniu 7 lutego w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Kraśniku odbył się Konkurs Recytatorski Przedszkolaków pt. ,,Wiersze i wierszyki”. Dzieci brały aktywny udział w recytowaniu wiersz, mi.in. Samochwała, Okulary, Chory kotek, Abecadło, Indianin, Murzynek Bambo, itp. Ładnym recytacjom towarzyszyły piękne stroje ściśle wiążące się z tematem wiesza

Aktywność fizyczna to nieodzowny element zdrowego stylu życia. Jest gwarantem wszechstronnego rozwoju człowieka – gdy ćwiczymy, wzmacniamy mięśnie i stawy, zmniejszamy ryzyko chorób cywilizacyjnych w przyszłości, polepsza się nasza wydajność umysłowa. Sport to też doskonała metoda, by pozbyć się stresu, złagodzić zgromadzone napięcie i zrelaksować się. To najwyraźniej przeświecało nauczycielom wychowania fizycznego z kraśnickiego Zespołu Szkół nr 3 w momencie organizacji Szkolnego Dnia Sportu dedykowanego uczniom klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum.

Więcej artykułów…