21 i 22 stycznia to co roku jedne z najważniejszych dni dla babć i dziadków oraz oczywiście ich wnucząt. W tych dniach dzieci mają szczególną okazję, by podziękować im za miłość, ciepło którymi są obdarzane oraz opiekę i wspólną zabawę. Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 zrobiły to przygotowując przedstawienie jasełkowe.

To już drugie podejście do tego tematu. Pierwsze było za czasów burmistrza Mirosława Włodarczyka, który chciał stworzyć kilkuoddziałowe liceum w budynku Publicznego Gimnazjum nr 1. Wówczas Powiat Kraśnicki, w którego kompetencji jest prowadzenie szkół ponadpodstawowych, nie wyraził na to zgody. Jak będzie teraz?

Początek każdego roku to tradycyjnie czas, kiedy Magazyn Edukacyjny Perspektywy ogłasza wyniki nowej edycji najbardziej prestiżowego rankingu liceów i techników w naszym kraju. W rankingu tym sklasyfikowane zostały dwa licea z Powiatu Kraśnickiego: II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kraśniku i I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku. Oba zasłużyły na znaki jakości „Brązowa Szkoła 2019”.

Więcej artykułów…