Jesteście w szkole dwa i pół miesiąca, a już tyle umiecie. Mówiła do uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 5 wiceburmistrz Marzena Pomykalska. A co umieją pokazały m.in. podczas uroczystości ślubowania, które w czwartkowe popołudnie odbyło się w szkole.

Właśnie wycieczka do Warszawy i zwiedzanie gmachu na ul. Wiejskiej będzie nagrodą dla laureatów konkursu organizowanego przez posła Wojciecha Wilka oraz jego Biuro Poselskie. Pojadą na nią ci, którzy wykażą się największą wiedza na temat historii polskiego parlamentaryzmu oraz roli i funkcjonowaniu Sejmu RP i Senatu RP w chwili obecnej.

25 października 2017r. w małej sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Pierwszaki w asyście duszków –uczniów klasy 3d – zaprezentowały swoje umiejętności w postaci piosenek i wierszyków.

Więcej artykułów…