Naukowcy o przeszłości Kraśnika

Historia
Czcionka

Obchody 640-lecia Kraśnika zaczęto od sięgnięcia do najdalszej historii miasta. Mieszkańcom przybliżyli je historycy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej podczas konferencji naukowej „Dzieje Kraśnika”, która odbyła się w Centrum Kultury i Promocji. Podczas niej próbowano m.in. odpowiedzieć na pytanie kiedy tak naprawdę powstało samo miasto.

W konferencji, która odbyła się w piątek 21.07, wzięli udział pracownicy Instytutu Historii UMCS.

Konferencję otworzył burmistrz Mirosław Włodarczyk. Później o historii Kraśnika mówili już specjaliści.

Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł ciekawie opowiadał o okolicznościach lokacji miasta i jego dziejach do końca XVI w.

Profesor przedstawił cztery hipotezy dotyczące lokacji Kraśnika. Jako najbardziej prawdopodobną wg. niego jest ta, że lokacja Kraśnika na tzw. prawie średzkim nastąpiła w ostatnim dziesięcioleciu życia króla Kazimierza Wielkiego czyli w latach 1360-70.

Jak uważa znawca urbanizacji średniowiecznej Lubelszczyzny Feliks Kiryk, na którego powołuje się profesor, lokacja Kraśnika nastąpiła z inicjatywy królewskiej.

- Czy Państwo jako społeczność miejska powinniście obchodzić jubileusz miasta w związku z dokumentem z 1377 roku? Wielokrotnie w Kraśniku i poza Kraśnikiem zadawano mi to pytanie. Odpowiedź moja zawsze była jednoznaczna: oczywiście, dlatego, że jest to pierwsza w źródłach pisanych wzmianka o mieście Kraśniku – mówił profesor Szczygieł.

O Kraśniku w Ordynacji Zamojskiej (1604-1795) mówił dr Paweł Jusiak, natomiast o mieście w czasie rozbiorów opowiadał dr hab. Krzysztof Latawiec. Konferencję zakończyła prelekcja dr Janusza Kłapcia o Kraśniku w II Rzeczypospolitej i okupacji niemieckiej. Moderatorem konferencji był prof. Marek Sioma. W imieniu organizatorów prowadził ja kraśnicki historyk Jarosłąw Cybulak.

Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć połączona z krótką historią miasta. W klimat wprowadzały także stroje wojowników i żołnierzy z różnych epok. A nasze zdjęcia z tego wydarzenia możecie zobaczyć tutaj.