Nowa hala w Kraśniku. Początek roku szkolnego trzydzieści lat temu…

Historia
Czcionka

Kto pamięta starą halę przy „technikum”? Dziś mija dokładnie 30 lat od momentu jej otwarcia. Było to dokładnie 1 września 1987 roku. Prezentujemy fotogalerię oraz artykuł na ten temat z „Życia FŁT”.

Hala przy ówczesnym Zespole Szkół Technicznych była pierwszą pełnowymiarową halą w naszym mieście. Otwarto ją na inaugurację roku szkolnego w 1987 roku. Poniżej artykuł z fabrycznej gazety na ten temat. Zapraszamy też do galerii zdjęć z archiwum „Życia”. Może odnajdziecie siebie, swoich znajomych, nauczycieli, rodziców na zdjęciach. Hala już nie istnieje więc prezentowane zdjęcia mają jeszcze większą wartość.

 

Nowa hala sportowa dla młodzieży ZST

Niezwykle uroczysty charakter miała inauguracja nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych, jako że zbiegła się ona z przekazaniem dla tej szkoły nowo wybudowanej hali sportowej.

Na uroczystość przybyli m.in. wicewojewoda lubelski Włodzimierz Koprukowniak, I sekretarz KM PZPR Waldemar Ostrowski, przedstawiciel Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego Stanisław Grzybek, członkowie miejskich władz administracyjno-oświatowych, kierownictwa polityczno-związkowego i administracyjnego naszej fabryki oraz delegacje ze wszystkich szkół ponadpodstawowych w Kraśniku.

Przybyłych na uroczystość gości oraz młodzież i grono nauczycielskie powitał zastępca dyrektora ZST Wit Szymanek, po czym głos zabrał szef Zespołu Budów LPBO w Kraśniku Edmund Wcisło, który odczytał następującej treści meldunek: „W imieniu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Zespół Budów w Kraśniku – jako generalnego wykonawcy melduje o wykonaniu i gotowości do użytku nowo wybudowanych obiektów których inwestorem jest Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych pod nadzorem służby inwestycyjnej Fabryki Łożysk Tocznych.

W skład obiektów wchodzi hala sportowa o wymiarach 48x24 z widownią na 500 miejsc, sala gimnastyczna o wymiarach 24x12 m, pełnym zapleczem sanitarnym oraz łącznikiem. Łączna powierzchnia obiektu wynosi 2130 m.kw. o kubaturze 18933 m. sześć. Wartość zadania z uzbrojeniem i wyposażeniem wynosi 150 mln zł.

Hala sportowa wznoszona była przy udziale podwykonawców : Lubelskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych i Lubelskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Elektrycznych. Kierownikiem budowy z ramienia generalnego wykonawcy był Stanisław Wronka. Właściwe współdziałanie i koordynacja ofiarności przy wsparciu Dyrekcji Fabryki Łożysk Tocznych, Dyrekcji, grona nauczycielskiego i uczniów Szkoły pomagających budować w ramach czynów społecznych umożliwiły terminowe oddanie tak potrzebnego obiektu.”

Dyrektor J. Szymański serdecznie podziękował budowlanym i wszystkim sponsorom którzy finansowali budowę tego pięknego obiektu odpowiadającego wymogom XXI wieku. Zwracając się do młodzieży zaapelował aby szanowała to wszystko, co dla niej zostało zrobione, gdyż w tym majątki tkwi trud ludzi pracy – dorobek ich ojców.

Po okolicznościowych przemówieniach wicewojewoda W. Koprukowniaka i I sekretarza KM PZPR W. Ostrowskiego oraz po odczytaniu przez przedstawiciela dyrekcji FŁT Władysława Pudłę aktu potwierdzającego sprawowany przez FŁT patronat nad ZST, nastąpiło tradycyjne przecięcie wstęgi po czym uczestniczący w tej ceremonii goście i uczniowie zwiedzili nowo oddaną halę sportową i obejrzeli zawody zapaśnicze rozegrane pomiędzy rumuńskim „Dynamo” Brasov i „Tęczą” Kraśnik.

W trakcie zwiedzania tego pięknego obiektu sportowego wicewojewoda Włodzimierz Koprukowniak oświadczył, że jest to druga na Lubelszczyźnie – po hali WOSTiR w Lublinie – inwestycja sportowa nadająca się do organizowania zawodów sportowych o charakterze międzynarodowym. Jednocześnie zapewnił, że władze wojewódzkie rozpatrując zgłoszenia tej rangi imprez odtąd będą pamiętali również o Kraśniku.

My ze  swej strony życzymy młodzieży ZST, aby ten wspaniały obiekt dobrze jej służył w rozwoju tężyzny fizycznej i przyczyniał się do osiągania wielu sukcesów sportowych. Z. Wyrostek

Życie FŁT nr 17-18, 1-30 września 1987 r.