Muzeum Pułkowe doczeka się rozbudowy i modernizacji

Historia
Czcionka

Starania Muzeum Lubelskiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Starostwa Powiatowego w Kraśniku zakończyły się sukcesem. Muzeum Pułkowe w Kraśniku zostanie wyremontowane i rozbudowane. Inwestycja sfinansowana ze środków unijnych rozpocznie się już w przyszłym roku i potrwa dwa lata. Jej wartość to blisko 5 mln zł. Po zakończeniu inwestycji Muzeum stanie się jednostką organizacyjną Powiatu Kraśnickiego.

Muzeum 24 Pułku Ułanów mieści się obecnie w budynku przy ul. Piłsudskiego. Na początku 2015 r. placówka pułkowa została zamknięta. Obiekt nie odpowiada w pełnym zakresie obowiązującym przepisom bhp oraz ochrony pożarowej. Jego stan techniczny nie odpowiada też współczesnym wymaganiom stawianym budynkom muzealnym zarówno w warstwie funkcjonalnej, jak również konstrukcyjno-budowlanej.

W obecnych warunkach lokalowych nie ma możliwości prawidłowej prezentacji gromadzonych zbiorów oraz przechowywania kolekcji muzealnych. Powstało więc niebezpieczeństwo przeniesienia zbiorów do Lublina, bowiem kraśnickie Muzeum Regionalne jest częścią Muzeum Lubelskiego:

- Dwa lata temu włączyliśmy się w ratowanie muzeum, gdyż takie były oczekiwanie mieszkańców i jest to instytucja bardzo potrzebna powiatowi oraz miastu Kraśnik – wyjaśnia wicestarosta kraśnicki Mariusz Socha. - Jako samorządowcy czujemy odpowiedzialność za historyczną spuściznę ziemi kraśnickiej, a przecież nasi przedwojenni ułani to chluba i powód do dumy dla wszystkich.

- Nie chcieliśmy tylko narzekać na zaistniałą sytuację, dlatego zwróciliśmy się do marszałka województwa Sławomira Sosnowskiego oraz dyrekcji Muzeum Lubelskiego z propozycją rewitalizacji obiektu. Zaproponowaliśmy jednocześnie, że po wykonaniu inwestycji powiat przejmie placówkę od muzeum w Lublinie i będzie finansował jej działalność – przypomina starosta Andrzej Maj.  - Całe Muzeum Regionalne będzie wtedy zlokalizowane w jednym budynku.

W 2017 r. złożono wniosek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa na rewitalizację m.in. obiektu, aby pozyskać środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. We wrześniu ministerstwo opublikowało listę rankingową projektów do dofinansowania i okazało się, że wniosek opracowany przez Muzeum Lubelskie (nie dotyczy wyłącznie placówki muzealnej w Kraśniku) uzyskał najwięcej punktów i jest na pierwszym miejscu.

Prace budowlane na ul. Piłsudskiego powinny rozpocząć się w czwartym kwartale 2018 r i potrwają dwa lata. Ich koszty zostały oszacowane na prawie 5 mln zł. Opracowana dokumentacja projektowa zakłada modernizację i znaczącą rozbudowę dotychczasowej siedziby Muzeum 24 Pułku Ułanów oraz dobudowę nowego skrzydła wystawowego. Łączna powierzchnia użytkowa budynku po przebudowie wynosić będzie 573,92 m kw. (przed przebudową 273 m kw.).

Poniżej można zobaczyć jak będzie wyglądało Muzeum po modernizacji i rozbudowie.