Zobaczcie folder dotyczący historii kraśnickiego cmentarza parafialnego

Historia
Czcionka

Tak jak na naszych łamach zapowiadał historyk dr Dominik Szulc, odwiedzający w pierwszych dniach listopada kraśnicki cmentarz parafialny mogli otrzymać folder dotyczący historii tej nekropolii. Z pewnością, z racji ograniczonej liczby egzemplarzy lub niemożliwości dotarcia na cmentarz, nie trafił on jednak do wszystkich zainteresowanych. Mamy go dla was w wersji elektronicznej.

Historia cmentarza parafialnego przy ul. Kościuszki w Kraśniku sięga 1839 r. Założono go ze względu na sytuację na dotychczasowych cmentarzach istniejących wokół kościołów WNMP i św. Ducha, która groziła wybuchem epidemii. Do niedawna dzieje tej nekropolii, skrywającej wiele tajemnic i ciekawostek, nie były przedmiotem dokładniejszych badań.

Teraz powoli, za sprawą badań prowadzonych przez pochodzącego z Kraśnika dr Dominika Szulca, historyka Polskiej Akademii Nauk, powoli wychodzą one na jaw. O części z nich można dowiedzieć się ze wspomnianego na wstępie folderu dot. historii kraśnickiego cmentarza parafialnego.


Zobacz też:

Trwa odkrywanie historii kraśnickiego cmentarza parafialnego. Prawdopodobne odbędą się prace ekshumacyjne jednej ze zbiorowych mogił


Publikacja została opracowana przez dr Dominika Szulca oraz dr Huberta Mącika, a jej druk został sfinansowany ze środków Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Zachęcamy do zapoznania się z nią.

W wersji elektronicznej folder odnajdziecie tutaj.