Inscenizacja „Wjazd Marszałka Józefa Piłsudskiego do Urzędowa” odegrana przez lokalną społeczność oraz grupy rekonstrukcyjno-historyczne i wojskowe rozpocznie się w sobotę 10 listopada tuż przed godziną 10.00 w Sanktuarium Św. Otylii. W ten sposób samorząd Urzędowa będzie świętował 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Już kilkanaście podmiotów, głównie parafii rzymsko-katolickich z terenu powiatu kraśnickiego, skorzystało z możliwości sięgnięcia po wsparcie z budżetu Powiatu Kraśnickiego na renowację zabytków. Na wrześniowej sesji radni zgodzili się na udzielenie kolejnej takiej dotacji, tym razem dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Stanisława BM i św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach.

Więcej artykułów…