Swoją czyli miejscowości w której mieszkają i okolic. Świadczyć o tym może zainteresowanie konkursem „Z kart historii Kraśnika”, który wśród uczniów gimnazjum trwał od października ub. roku do kwietnia 2016 r. We środę 11.05 odbyło się podsumowanie imprezy.

Już za 2 lata, w 2018 roku, kraśnicka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza, będzie świętowała jubileusz 100 lat istnienia. Z tej właśnie okazji placówka zaprasza swoich uczniów i absolwentów do udziału w specjalnym konkursie. By wziąć w nim udział należy przygotować swoje wspomnienia z okresu nauki w SP3 wzbogacone zdjęciami i pamiątkami z lat szkolnych. Zgromadzone prace zostaną wydane w okolicznościowej publikacji.

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny - brzmiało uzasadnienie projektu ustawy o ustanowieniu tego święta, którą do Sejmu skierował Lech Kaczyński, Prezydent RP. Obchodzimy je 1 marca. Hołd "Żołnierzom Wyklętym" będziemy oddawać także w Kraśniku.

Więcej artykułów…