Wystawę przedstawiającą Józefa Piłsudskiego nie jako wodza i polityka, lecz jako osobę prywatną – syna, brata, męża i ojca, prezentowaną w wielu miastach w Polsce, można od wczoraj obejrzeć także w Kraśniku. Ekspozycja prezentuje archiwalne fotografie marszałka oraz przybliża szczegóły z jego życia.

Na przełomie kwietnia i maja 2017 roku Marek Solecki w prowadzonej przez siebie Szkolnej Izbie Historyczno-Etnograficznej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku przygotował siódmą z kolei wystawę pt. „Lubelskie zabytki techniki o dużej wadze historycznej”. Honorowym patronatem objęli ją marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz starosta kraśnicki Andrzej Maj.

W czasie II wojny światowej w Kraśniku działało przedszkole. Jego podopieczni wysyłali własnoręcznie zrobione kartki do polskich oficerów jednego z obozów jenieckich. To niespotykana historia – mówią przedstawiciele Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Teraz historię w pewien sposób kontynuują dzieci z przedszkola przy ZPO nr 1 wysyłając kartki do byłych żołnierzy czy powstańców.

Więcej artykułów…