{datsopic:32074 left} Było zgodnie z tradycją: przez Wisłę przejechali ułani na koniach, młodzi Strzelcy i harcerze. Była msza za poległych, krótki historyczny wykład o legionach w okolicach Annopola i popisowy koncert żołnierskiego chóru. Niektórym annopolanom i gościom biorącym udział w uroczystościach łza się w oku zakręciła.

{datsopic:31119 left}Przez dwa dni naukowcy z całej Polski prezentowali i dyskutowali w naszym mieście na temat obecności kanoników regularnych w Kraśniku. Zakonnicy byli tu prawie 400 lat wpływając na rozwój naszego miasta i regionu. Warto więc było poznać ich historię, której materialnym znakiem jest obecny kościół WNMP i budynki poklasztorne.

Więcej artykułów…