W czasie II wojny światowej w Kraśniku działało przedszkole. Jego podopieczni wysyłali własnoręcznie zrobione kartki do polskich oficerów jednego z obozów jenieckich. To niespotykana historia – mówią przedstawiciele Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Teraz historię w pewien sposób kontynuują dzieci z przedszkola przy ZPO nr 1 wysyłając kartki do byłych żołnierzy czy powstańców.

Więcej artykułów…