Przed miesiącem na łamach Głosu Kraśnickiego ruszyliśmy z nowym cyklem artykułów pod hasłem "Z Archiwów IPN". Prezentujemy w nim artykuły historyka Dominika Szulca, pracownika Instytutu Historii im. Tadeusza Manteufla Polskiej Akademii Nauk, dotyczące niezwykle ciekawych, nieznanych szerzej i nie zbadanych dotąd dokładniej wątków powojennej historii Kraśnika. Bohaterem drugiego artykułu z tego cyklu, który odnaleźć można w aktualnym wydaniu gazety, jest "kraśnicki James Bond” - pochodzący z Kraśnika szpieg wywiadu PRL. Na portalu zapraszamy natomiast do lektury pierwszego z artykułów dotyczącego zainteresowania kraśnicką FŁT Służby Bezpieczeństwa i obcych wywiadów.

Minionej środy (29 listopada) w kraśnickim Muzeum Regionalnym gościł Yves Wantens, przedstawiciel generalny regionalnego rządu Flandrii (jednego z trzech regionów federalnych Belgii). Wizyta ta związana była z wystawą, przygotowywaną przez Wspólnotę Flamandzką we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, dotyczącą generała Stanisława Maczka i ewentualnym wypożyczeniem z kraśnickiej placówki eksponatów, które mogłyby ją wzbogacić.

Tak jak na naszych łamach zapowiadał historyk dr Dominik Szulc, odwiedzający w pierwszych dniach listopada kraśnicki cmentarz parafialny mogli otrzymać folder dotyczący historii tej nekropolii. Z pewnością, z racji ograniczonej liczby egzemplarzy lub niemożliwości dotarcia na cmentarz, nie trafił on jednak do wszystkich zainteresowanych. Mamy go dla was w wersji elektronicznej.

Starania Muzeum Lubelskiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Starostwa Powiatowego w Kraśniku zakończyły się sukcesem. Muzeum Pułkowe w Kraśniku zostanie wyremontowane i rozbudowane. Inwestycja sfinansowana ze środków unijnych rozpocznie się już w przyszłym roku i potrwa dwa lata. Jej wartość to blisko 5 mln zł. Po zakończeniu inwestycji Muzeum stanie się jednostką organizacyjną Powiatu Kraśnickiego.

Więcej artykułów…