Tego będzie się można dowiedzieć w piątek 24 lipca o godz.17.00, podczas spotkania w Niebieskim Młynie na ul. Jagiellońskiej 5. Archeolodzy i historycy zaprezentują wyniki swoich prac, które prowadzone były w ramach prac rewitalizacyjnych na Kościuszki 26.

W dniach 8-14 czerwca 2020 r. obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Archiwów. Ze względu na sytuację pandemiczną, ale także w związku z przemianami zachodzącymi w archiwach i coraz powszechniejszą cyfryzacją, mają one w tym roku nieco innych charakter. Gros przedsięwzięć zostało przeniesionych do świata wirtualnego. Nie wychodząc z domu można zajrzeć między innymi do kraśnickiego oddziału Archiwum Państwowego w Lublinie.

Dokładnie 15 lat temu - 2 kwietnia 2005 roku temu zmarł Jan Paweł II. Było to ogromne przeżycie dla wielu ludzi na całym świecie, a szczególnie w Polsce. Także kraśniczanie następnego dnia po odejściu papieża spotkali się by uczcić jego osobę.

Więcej artykułów…