Relacje polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej to temat, który co pewien czas mocno odżywa i budzi sporo kontrowersji. Szczególnie jeśli w dyskusję zaangażują się politycy. Analityczne, naukowe podejście do tego problemu, na dodatek w odniesieniu do naszej lokalnej społeczności, zaproponował dr Dominik Szulc. Historyk, pracownik Polskiej Akademii Nauk i Społeczny Opiekun Zabytków w Kraśniku o relacjach między Polakami a Żydami w okupowanym Kraśniku opowiedział m.in. podczas drugiego spotkania z cyklu „(Nie)znany Kraśnik”, które odbyło się w Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc”.

Dzisiaj, 12 maja, przypada 84. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego. W ubiegłym roku w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Urzędowie odbyła się inscenizacja jego przejazdu przez Urzędów na pamiątkę wydarzeń z 1915 roku. Nieliczna grupa kraśniczan pewnie wie, że kilka lat później, już w czasach II Rzeczypospolitej, Marszałek gościł też w Kraśniku. Okoliczności tej wizyty, podczas 2. spotkania z cyklu (Nie)znany Kraśnik w Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc”, przybliżył dr Dominik Szulc.

W ostatnim czasie dr Dominik Szulc, kraśnicki historyk pracujący w Instytucie Historii PAN im. T. Manteuffla i Społeczny Opiekun Zabytków, dwukrotnie spotkał się z mieszkańcami Kraśnika w ramach cyklu (Nie)znany Kraśnik. Tematem jego prelekcji była ponad 180-letnia historia terenu ronda  leżącego pomiędzy ulicami Mostowa, Struga i Narutowicza. To teren, który władze miasta jeszcze w 2016 roku zaplanowały do rewitalizacji. O historii i miejskich planach opowiedział nam w wywiadzie.

Wielu osobom wydawało się, że o historii Kraśnika wiadomo już sporo. To co zaprezentował w ostatnim czasie kraśnicki historyk dr Dominik Szulc na temat ronda pomiędzy ul. Mostową, Narutowicza i Struga pokazało, że przeszłość naszego miasta skrywa jeszcze wiele tajemnic.

Więcej artykułów…