Świeciechów. Archeolodzy szukali śladów przeszłości na trasie budowy wodociągu

Historia
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

archeolodzy_w_swieciechowie_BUB_0391
Archeolodzy podczas badań ratunkowych na trasie planowanego wodociągu w Świeciechowie. foto PB
Do tego, że ziemia może kryć bardzo wiele śladów po dawnych mieszkańcach danego terenu, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Z tego też względu czasami w miejscach, gdzie realizowane są różnego rodzaju inwestycje, a gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo ich odnalezienia, prowadzone są tak zwane ratownicze badania archeologiczne wyprzedzające prace ziemne. Miesiąc temu archeolodzy prowadzili je w Świeciechowie (gmina Annopol).

 

W miejscowości tej na zlecenie annopolskiego samorządu budowany jest wodociąg. Z racji jednak tego, że w przeszłości w pobliżu planowanego jego przebiegu dokonano ważnych odkryć archeologicznych, na teren prac zaproszeni zostali archeolodzy. Świeciechów słynie między innymi z krzemienia świeciechowskiego, którego wychodnie eksploatowane były tutaj w pradziejach od epoki kamienia do początku epoki brązu. Wykonywano z niego siekierki, groty itd., które podczas prac archeologicznych odnajdywane były w wielu zakątkach Europy.

archeolodzy_w_swieciechowie_BUB_0380
Teren prac ercheologicznych. foto PB

- W Świeciechowie zlokalizowane jest także cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej z epoki brązu, czyli sprzed około 4 tysięcy lat. Trasa wodociągu przecina odkryte kilkadziesiąt lat temu stanowisko archeologiczne, dlatego w związku z prawdopodobieństwem natrafienia na ewentualne pozostałości cmentarzyska, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie zadecydował o przeprowadzeniu wyprzedzających inwestycję badań archeologicznych - wyjaśnia archeolog dr Tomasz Kołomański z warszawskiej Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej.

Prace prowadzone były na odcinku o długości około 90 metrów w pobliżu drogi wojewódzkiej. Polegały na mechanicznym usunięciu warstwy humusu, czyli ziemi ornej o miąższości około 15-20 cm, a następnie precyzyjnym wyrównaniu i oczyszczeniu powierzchni gruntu. Wszystko po to, by sprawdzić, czy na trasie, po której biec ma wodociąg, nie znajdują się jakieś obiekty archeologiczne. Podczas prac archeolodzy wykonywali dokumentację opisową, rysunkową i fotograficzną.

W czasach kultury łużyckiej zmarłych kremowano na stosach, ich prochy wsypywano do glinianych naczyń zwanych urnami, a następnie wkładano do ziemi. W tym rejonie miejsca pochówku oznaczane były niedużymi głazami.

- Z pomocą analiz laboratoryjnych nawet ze skremowanych szczątków kostnych jesteśmy w stanie otrzymać mnóstwo informacji o chowanych w ten sposób ludziach. Antropolodzy potrafią wskazać nie tylko wiek czy płeć, ale także choroby, na które cierpiał dany osobnik, a niekiedy też bezpośrednią przyczynę śmierci. Jeszcze większe możliwości dają bardziej zaawansowane analizy izotopu strontu czy badania DNA, dzięki którym można dowiedzieć się, skąd pochodził dany człowiek albo jaki był skład spożywanych przez niego pokarmów - mówi dr Tomasz Kołomański.

archeolodzy_w_swieciechowie_BUB_0382Co dzieje się w momencie, gdy archeolodzy podczas takich prac ratunkowych coś odnajdują? Wówczas o odkryciu powiadomiony zostaje Konserwator Zabytków, który decyduje o zakresie dalszych czynności badawczych. Najczęściej prace ziemne na odcinku dokonanych odkryć muszą zostać na jakiś czas wstrzymane celem zadokumentowania znaleziska. Ważna jest dokładność, aby podczas późniejszych analiz laboratoryjnych można było odczytać jak najwięcej informacji. Dopiero po zakończeniu badań archeologicznych prace budowlane można kontynuować.

Prace w Świeciechowie przebiegły bardzo sprawnie. Współpraca z wykonawcą inwestycji, firmą Prim-Bud z Niska, układała się bez problemów, dzięki czemu z jednej strony terminy realizacji wodociągowej inwestycji nie były zagrożone, a z drugiej można być pewnym, że badania archeologiczne zostały należycie, bez pośpiechu przeprowadzone.

Tym razem na nowe ślady cmentarzyska, które na pewno znajduje się nieco bardziej na zachód od trasy budowanego wodociągu, nie natrafiono. Co nie oznacza, że na terenie Świeciechowa i okolic kiedyś na skarbów z przeszłości znaleźć już w przyszłości się nie uda.

Zabytki archeologiczne pochodzącego z cmentarzyska ciałopalnego z epoki brązu w Świeciechowie, odkryte w latach 70-tych ubiegłego wieku, znajdują się w Muzeum Regionalnym w Kraśniku. Odnaleziono wówczas 88 grobów.