Zmiany kadrowe we władzach powiatu kraśnickiego

Aktualności
Czcionka

Orze-DeptaPodczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Kraśnickiego miały miejsce ważne decyzje kadrowe. Uzupełniono bowiem skład Zarządu Powiatu, a wybór nowej osoby na funkcję członka tego gremium pociągnął za sobą konieczność kolejnych zmian. Od dziś mamy więc też nowego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kraśnickiego i nowego przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Powiatu.

Konieczność uzupełnienia składu Zarządu Powiatu wynikała z rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu Krzysztofa Starucha. Staruch zrezygnował jeszcze w lipcu, bo wybrany został na dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku, dla którego organem prowadzącym jest powiat. Przepisy zabraniały mu łączenia obu funkcji.

Dzisiaj radni na wniosek starosty Tadeusza Wojtaka zadecydowali, że nowym członkiem Zarządu Powiatu Kraśnika zostanie Agnieszka Orzeł-Depta. Ta była jednak do tej pory wiceprzewodniczącą Rady Powiatu i wchodząc do zarządu musiała z dotychczasowej funkcji zrezygnować. W prezydium Rady zastąpił ją więc Wiesław Kołczewski, który z kolei zrezygnował z przewodniczenia Komisji Rewizyjnej. Szefową tejże komisji wybrano natomiast Bożenę Kozub.

Troje radnych, którzy objęli dziś nowe funkcje, są reprezentantami Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.

 

{yoogallery src=[/images/mecz/] height=[150]}