Ogłoszenie

Opowieści z doliny rzeki Wyżnicy – konkurs literacki

Kultura i rozrywka
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc” oraz Starostwo Powiatowe w Kraśniku wraz z partnerami, naszym portalem i księgarnią Avalon, zapraszają mieszkańców Powiatu Kraśnickiego do udziału w konkursie literackim pod hasłem „Opowieści z doliny rzeki Wyżnicy”. Chodzi o napisanie opowiadania, którego akcja rozgrywać się będzie na terenie Powiatu Kraśnickiego lub nawiązywać do historii Powiatu Kraśnickiego, lub postaci historycznych stąd się wywodzących, lub dotyczyć legend związanych z terenem Powiatu Kraśnickiego.

Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej twórców, a także rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, a także prezentacja i promocja Powiatu Kraśnickiego i jego mieszkańców.

Organizatorzy na prace konkursowe czekają do 27 listopada 2020 r. Szczegóły dotyczące zasad konkursu, tego jak prace powinny wyglądać i gdzie je dostarczać odnaleźć można w regulaminie, który odnajdziecie poniżej (pod plakatem).

Regulamin Konkursu Literackiego „Opowieści z doliny rzeki Wyżnicy”
I. USTALENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem konkursu są: Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomoc” i Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

2. Partnerami w konkursie są portal internetowy krasnik24.pl oraz Księgarnia Avalon.

3. Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej twórców, a także rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, a także prezentacja i promocja Powiatu Kraśnickiego i jego mieszkańców.

4. Organizator zastrzega sobie prawa do:

a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs trwać będzie od 15.10.2020 r. do 27.11.2020 r. Ostateczny termin dostarczania prac to 27.11.2020 r. godzina 15:00.

2. Do konkursu przyjmowane są prace:

a) w dowolnej konwencji literackiej,

b) akcja opowiadania musi rozgrywać się na terenie Powiatu Kraśnickiego lub nawiązywać do historii Powiatu Kraśnickiego, lub postaci historycznych stąd się wywodzących, lub dotyczyć legend związanych z terenem Powiatu Kraśnickiego.

c) pisane prozą,

d) o objętości do 30 000 znaków (ok 10 stron),

e) napisane w języku polskim,

f) dotąd niepublikowane.

3. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedno opowiadanie.

III. Dostarczanie prac.

1. Prace należy składać w wersji papierowej (dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Pomoc, ul. Kochanowskiego 1a, 23-200 Kraśnik) i elektronicznej w pliku .doc, .txt lub .rtf (przesłać na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć na pendrivie do biura ODK).

2. Do opowiadania proszę dołączyć zgodę na jego publikację o treści: Wyrażam zgodę na

wykorzystanie i publikację mojej pracy zgłoszonej na konkurs p.t. „Opowieści z doliny rzeki Wyżnicy” przez Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc”, Spółdzielnię Mieszkaniową „Pomoc”, Starostwo Powiatowe w Kraśniku na oficjalnej stronie internetowej i profilach facebookowych wymienionych podmiotów oraz na portalu www.krasnik24.pl.

3. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie do zgłoszenia także zgody przedstawiciela ustawowego o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację konkursowej pracy mojego dziecka/podopiecznego …................... (imię i nazwisko) zgłoszonej na konkurs p.t. „Opowieści z doliny rzeki Wyżnicy” przez Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc”, Spółdzielnię Mieszkaniową „Pomoc” oraz Starostwo Powiatowe w Kraśniku na oficjalnych stronach internetowych i profilach facebookowych wymienionych podmiotów oraz na portalu www.krasnik24.pl.

IV. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY.

1. Prace oceniane są przez członków jury.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem i warunkami regulaminu, estetyka pracy, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność.

3. Proces oceniania prac jest tajny.

4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2020 roku po zakończeniu prac jury. O formie ogłoszenia wyników konkursu oraz sposobie odebrania nagród jego uczestnicy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną i mailową.

5. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac.

V. NAGRODY

1. Nagrody rzeczowe przyznane zostaną autorom po trzech najlepszych prac w dwóch kategoriach: młodzież (do 18 r. życia) i osoby dorosłe.

2. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych organizatorów i partnerów konkursu.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych: (imienia i nazwiska, wieku, numeru telefonu i adresu mailowego).

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.

4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

 

Ewentualne pytania dotyczące konkursu należy kierować do p. Pawła Bielenia, kierownika Osiedlowego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc”. Tel. 81-884-32-96, e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Najnowsze ogłoszenia