Jacek Sarna nadal prezesem Tęczy Kraśnik

Piłka nożna
Czcionka

Jak już informowaliśmy, podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego klubu sportowego Tęcza Kraśnik, które odbyło się 13 lipca, nie doszło do ukonstytuowania się nowego zarządu. Konieczne więc było kolejne zebranie i nowe wybory. Wczoraj nowe władze udało się wskazać.

Wyboru nowych władz klubu dokonano na zebraniu które odbył się wczoraj wieczorem (środa, 18 lipca) w Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomoc". Zebranie poprowadził Jerzy Burcoń.

Prezesem klubu na kolejną kadencję, czyli lata 2018-2022, pozostał Jacek Sarna. Funkcję I wiceprezesa będzie sprawował Adrian Jakubczyk, a II wiceprezesa Kazimierz Chodara. Sekretarzem klubu pozostała Grażyna Sarna, a skarbnikiem wybrano Krzysztofa Reja. Zarząd jako członkowie uzupełniają: Aleksander Kuś, Elżbieta Krzyżówka, Marcin Tęcza, Karol Wiśniewski i Wioletta Drumlak. W składzie komisji rewizyjnej znaleźli się: Jerzy Maśloch, Marcin Iżycki i Jerzy Madej.

 

foto Teresa Myszak