Strzelectwo. Maja Burak, Iga Wezgraj i Rafał Rafalski z Pucharami Burmistrza

Pozostałe dyscypliny
Czcionka

We wtorek 13 czerwca na strzelnicy sportowej w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kraśniku odbyły się zapowiadane przez nas zawody strzeleckie z broni pneumatycznej dla dzieci i młodzieży ze świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o Puchar Burmistrza Miasta Kraśnik. Udział wzięło w nich 51 osób.

W kategorii uczestników ze świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych: I m. zajęła Maja Burak (142 punkty), II m. Karina Wenarska (137 p.), a III Patrycja Chomczyk (135 p), Wśród gimnazjalistów najlepsza okazała się Iga Wezgraj (139 p.), II m. zajął Michał Nastarowicz (137 p), a III m wystrzelał Paweł Węgliński (135 p). W kategorii uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych najlepszym strzelcem był Rafał Rafalski (136 p.), na II m. rywalizację zakończył Dominik Mikołajewicz (130 p.), a na III m. Kacper Bujak.

Turniej współfinansowany był ze środków otrzymanych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii miasta Kraśnik na 2017 r.