SMOK, czyli Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki w Kraśniku zaprasza

Pozostałe dyscypliny
Czcionka

Już drugi rok w Kraśniku działa Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki  (tzw. SMOK) dla chłopców. To program finansowany przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, który ze swej strony pokrywa koszty wynagrodzenia trenerów i zakupy specjalistycznego sprzętu potrzebnego do uprawiania tej dyscypliny sportowej, natomiast Miasto zapewnia kadrę trenerską, stroje i udostępnia sale sportowe do prowadzenia zajęć.

Głównym i nadrzędnym celem programu jest popularyzacja tej dyscypliny sportu i zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających koszykówkę. Miejscem głównym w którym program jest realizowany w naszym mieście jest Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kraśniku. Kadrę trenerską tworzą Paweł Biskup, który jednocześnie jest koordynatorem programu SMOK, Mariusz Wereski i Piotr Kozłowski.

Treningi dla chłopców odbywają się już od początku września br. Treningi odbywają się na salach przy Szkole Podstawowej nr 6 we wtorek i piątek godz. 15.30 – 17.00 prowadzona przez trenera Mariusza Wereskiego, przy Zespole Szkół nr 3 czwartek godz. 16.00 – 17.30, piątek 15.30 – 17.00 prowadzone przez trenera Piotra Kozłowskiego, oraz w PSP nr 2 w Kraśniku w poniedziałek godz. 16.00 – 17.30 i środa 17.30 – 19.00 prowadzona przez trenera Pawła Biskupa.

Są jeszcze wolne miejsca w poszczególnych grupach wiekowych. Wszystkich chętnych do uprawiania koszykówki zapraszam do kontaktu koordynatorem programu SMOK - Pawłem Biskupem, tel. 662053775