W marcu br. ruszyła kampania „Stop pożarom traw!” pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mająca na celu poprawę świadomości społecznej w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym wypalaniem traw. O skali zjawiska świadczy fakt, iż w Polsce w 2016 roku odnotowano 126 228 pożarów, wśród których były 36 442 pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 29% wszystkich pożarów w Polsce.

"Opiekun" poprzez internet podaje różne zadania do wykonania. Chodzi między innymi o oglądanie horrorów, unikanie snu, samookaleczanie się, wchodzenie na duże wysokości, a na końcu samobójstwo - tak właśnie przebiega niezwykle niebezpieczna gra o nazwie "Niebieski wieloryb". Biorą w niej udział przede wszystkim dzieci i młodzież. W Rosji, skąd "zabawa" trafiła do Polski, kilka osób odebrało sobie już życie. Trafiła ona już niestety także do Kraśnika, ale na szczęście dzięki szybkiej reakcji szkoły, gdzie problem wychwycono, dziecko które zaangażowało się w grę już jest pod czujną opieką.

W sobotę 4 marca w Urzędowie, po raz pierwszy w naszym regionie, odbyły się warsztaty ratownicze pod nazwą "TERMOSAW 2017". Chodziło o zapoznanie się z nowinkami sprzętowymi, systemowymi oraz doskonalenie umiejętności z zakresu obsługi pił łańcuchowych. W warsztatach uczestniczyło 170 strażaków z powiatów kraśnickiego, lubelskiego, opolskiego i janowskiego, reprezentujących w sumie 36 jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Więcej artykułów…