Ogłoszenie

Zgaś ryzyko - strażacy podpowiadają jak uniknąć pożarów i zatruć tlenkiem węgla

Na sygnale
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

W Polsce średnio rocznie wybucha ok. 160 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 550 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu. W celu ograniczenia liczby ofiar pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, zainicjowała opracowanie dziesięcioletniego programu pod nazwą "Zgaś ryzyko".

Paradoksalnie, najwięcej, bo ponad 80% wszystkich przypadków śmiertelnych, ma miejsce w obiektach mieszkalnych, czyli w miejscach, gdzie co do zasady czujemy się najbezpieczniej. Ponadto najwięcej ofiar pożarów ginie przed przybyciem straży pożarnej.

Najważniejszymi celami programu, które zostały zdefiniowane na podstawie diagnozy poziomu bezpieczeństwa pożarowego są m.in.: ochrona osób przebywających w obiektach mieszkalnych (domy i mieszkania prywatne) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań.

Statystyki z lat ubiegłych wskazują na fakt, iż do tragedii dochodzi w wyniku niewiedzy i nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Sposoby na ich uniknięcie są bardzo proste.

 

Pamiętaj aby:

- Dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna, należy to robić nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego nie rzadziej, niż raz na pół roku.

- Uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),

- Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,

- Przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,

- Użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania; zgodnie z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,

- Stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,

- W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

- Systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu,

- Często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien,

- Rozmieścić czujki tlenku węgla i czujki dymu w tej części domu, w której śpi Twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowe czujki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,

- Nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

 

 - Warto w domu lub mieszkaniu zainstalować czujkę dymu oraz czujkę tlenku węgla. Podstawową funkcją czujek jest wykrywanie czadu, bądź dymu i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Podnosi ona poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia, pozwala na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia życia - przekonują strażacy. - Tego typu czujki powinny znaleźć się w pokojach z kominkiem lub piecem kaflowym, w pomieszczeniach z kuchenkami gazowymi, w łazienkach z gazowymi podgrzewaczami wody, w kotłowniach, garażach, warsztatach. Czujka odpowiednio wcześnie zasygnalizuje niebezpieczeństwo, wydając bardzo głośny dźwięk. Nawet śpiącego sygnał ten potrafi obudzić i postawić na nogi. Mamy wtedy szansę na opuszczenie zagrożonego obszaru. Instalowanie czujek dymu oraz tlenku węgla, to bez wątpienia małe inwestycje w duże bezpieczeństwo - zwracają uwagę. 

Nadrzędnym celem Programu "Zgaś ryzyko" jest znacząca poprawa bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych w Polsce poprzez szerokie propagowanie jego celów i założeń. Dlatego też zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: http://zgasryzyko.pl, gdzie można znaleźć informacje dotyczące idei programu oraz wiele cennych porad i wskazówek dotyczących naszego bezpieczeństwa.

Najnowsze ogłoszenia