Ogłoszenie

Wypalanie traw to nie użyźnianie gleby, ale śmiertelne niebezpieczeństwo

Na sygnale
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje błędne przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Z początkiem marca ruszyła kampania „Stop pożarom traw!” pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mająca na celu poprawę świadomości społecznej w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym wypalaniem traw. O skali zjawiska świadczy fakt, iż w 2017 roku odnotowano 125 892 pożarów, wśród których były 38634 pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 32% wszystkich pożarów w Polsce.

Wypalanie traw to m.in. bardzo duże zagrożenie dla lasów. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat.

Poza tym, że wypalanie traw jest niebezpieczne, jest również surowo zabronione prawem. Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”. Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

 

 

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci zmniejszenia od 3 do 20%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

Ponadto wypalanie traw powoduje często duże zagrożenie dla mienia, życia i zdrowia osób znajdujących się w strefie zagrożenia niosąc ze sobą ogromne koszty akcji ratowniczo-gaśniczych związanych z likwidacją skutków powstałych zagrożeń. Dane z całego kraju wskazują, że co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy!

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych rokrocznie interweniują do tego tupu zdarzeń kilkadziesiąt tysięcy razy. Podczas gaszenia pożaru trawy na nieużytkach często niepotrzebnie narażają własne życie i zdrowie, zużywają własny i sprzętowy potencjał ratowniczy, który może być niezbędny w innym miejscu i w tym samym czasie do ratowania niewymiernej wartości jaką jest zdrowie i życie ludzkie.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw!” została również uruchomiona strona internetowa http://www.stoppozaromtraw.pl/ – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.

Zatem przestrzegamy przed zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności.
Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych, a siebie na surowe konsekwencje prawne i finansowe.

Najnowsze ogłoszenia