• Choma 2019

Konkurs Fotograficzny „Kolory Powiatu Kraśnickiego” - Jesień 2019

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Kolory Powiatu Kraśnickiego” - Jesień 2019. Jego celem jest pokazanie i promocja piękna Powiatu Kraśnickiego na tle jesieni oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Organizatorami konkursu są Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomoc” i prowadzony przez nią Osiedlowy Dom Kultury oraz Starostwo Powiatowe w Kraśniku, a partneruje im kraśnickie Studio Fotograficzne Foto Media.
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Kraśnickiego. Odbywa się bez podziału na kategorie wiekowe.
Każdy uczestnik może nadesłać/dostarczyć maksymalnie 4 fotografie. Dopuszcza się zgłoszenie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Fotografie należy nadsyłać lub dostarczyć do siedziby Osiedlowego Domu Kultury SM Pomoc, ul. Kochanowskiego 1a, 23-200 Kraśnik w formacie odbitek czarno - białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od 15/20 do 20/30, a także oryginałów lub skanów zdjęć na płycie CD.
Termin nadsyłania, dostarczania prac mija dnia 25.10.2019 o godz. 15:00. Decyduje termin wpłynięcia – dostarczenia prac do siedziby organizatora – Osiedlowego Domu Kultury SM Pomoc (ul. Kochanowskiego 1a, 23-200 Kraśnik).
Dla zwycięzców konkursu wybranych przez Jury przewidziane są nagrody rzeczowe.

Pełny regulamin konkursu oraz karty zgłoszenia dostępne są w ODK SM Pomoc, na facebookowym fanpejdżu ODK: fb.me/odksmpomoc. Można je też pobrać w formacie pdf.
Karta zgłoszenia: https://cms-v1-files.idcom-jst.pl/sites/948/wiadomosci/161536/files/karta_zgloszenia_konkurs_foto.pdf
Regulamin: https://cms-v1-files.idcom-jst.pl/sites/948/wiadomosci/161536/files/regulamin_konkursu_fotograficznego.pdf