Gościeradów. Młodzież wybrała swoją Radę Gminę

Aktualności
Czcionka

W tym roku zakończyła się 2-letnia kadencja pierwszej Młodzieżowej Rady Gminy Gościeradów. Wczoraj (3 października) w czterech szkołach na terenie gminy Gościeradów odbyły się wybory młodzieżowych radnych na kolejną kadencję. Znamy już ich wyniki.

Młodzieżowa Rada Gminy Gościeradów, podobnie jak w pierwszej kadencji, liczyć będzie 15 członków. Prawo do ubiegania się o mandat radnego i głosowania mieli uczniowie szóstych i siódmych klas szkół podstawowych, gimnazjaliści oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej, a także absolwenci placówek z terenu gminy, którzy nie ukończyli 21 roku życia. 4 radnych wybierano w Zespole Szkół w Wólce Gościeradowskiej, po 3 w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie, Zespole Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy i Zespole Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym, a po 1 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku i Szkole Podstawowej im. ks. Karola Konopki w Szczecynie.

Na kolejną kadencję do Młodzieżowej Rady Gminy wybrani zostali:

- Aleksandra Zawisza – Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej – klasa III gimnazjum,

- Kamil Markowski - Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej – klasa IV Technikum Rolnicze,

- Jakub Ciechański – Zespół Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym – klasa III gimnazjum,

- Bartłomiej Anaszewski - Zespół Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym – klasa II gimnazjum,

- Błażej Rywka - Zespół Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym – klasa VII ,

 

 

- Katarzyna Ewa Jabłońska – Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie - klasa VI a,

- Patryk Mochol – Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie - klasa VII,

- Dawid Patryk Potyrała - Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie - klasa VII,

- Natalia Sikora – Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy – kl. VI,

- Weronika Przywara - Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy – kl. II gimnazjum,

Jakub Stefanek – absolwent Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy.

Młodzieżowa Rada Gminy pełnił funkcję organu konsultacyjnego dla władz gminy. Jej głównymi są upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie działań młodzieży w gminie, organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, zwiększenie jej udziału w procesach decyzyjnych oraz podejmowane działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodzieży z terenu gminy.

W poprzedniej kadencji Młodzieżowa Rada Gminy Gościeradów, oprócz konsultowania z wójtem Mariuszem Szczepanikiem i dorosłą Radą Gminy spraw dotyczących młodych mieszkańców z terenu samorządu, także wspierała i inicjowała różnego rodzaju wydarzenia, między innymi zawody sportowe. 

 

foto www.goscieradow.pl