Wybiorą Kraśniczanina Roku. Można zgłaszać kandydatury

Aktualności
Czcionka

Można już zgłaszać kandydatów do tytułu Kraśniczanin Roku 2017. Kandydatury przyjmowane są do 31 października 2017 roku, do godziny 17:00. Nadanie tytułu nastąpi na uroczystej gali z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2017 r.

Wniosek o nadanie tytułu Kraśniczanina Roku może zgłosić m.in. każdy mieszkaniec posiadający czynne prawo wyborcze lub ich grupa. Takie zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 50 innych mieszkańców Kraśnika.

Wyboru, spośród kandydatów dokona komisja w której skład wchodzi burmistrz, przewodniczący Rady Miasta, przewodniczący stałych komisji Rady Miasta oraz laureaci tego tytułu z trzech ostatnich lat.


Zobacz też:

Proboszczowie Rosiński i Szewczuk Kraśniczanami Roku 2016. Foto


Poniżej ogłoszenie dotyczące wyborów Kraśniczanina Roku 2017. Szczegółowe informacje, w tym odpowiednie druki i podstawę prawną konkursu można znaleźć na stronie Urzędu Miasta.

Sylwetki wszystkich osób do tej pory wyróżnionych tym tytułem można znaleźć na stronie Urzędu.