Doktor Dominik Szulc powołany na Społecznego Opiekuna Zabytków w Kraśniku

Aktualności
Czcionka

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami daje możliwość powołania Społecznego Opiekuna Zabytków. To osoba, która we współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą, podejmuje działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechnia wiedzę o nich. Na naszym terenie do tej pory nikt takiej funkcji nie sprawował. Od 8 listopada pełni ją pochodzący z Kraśnika dr Dominik Szulc, historyk z Polskiej Akademii Nauk.

Społecznego Opiekuna Zabytków powołał starosta kraśnicki Andrzej Maj. Kandydaturę Dominika Szulca na tę funkcję zgłosił Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Dariusz Kopciowski.

Dominik Szulc jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kraśniku. Z wyróżnieniem ukończył Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tam też uzyskał stopień doktora. Od grudnia 2014 r. pracuje w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się dziejami Europy Środkowo-Wschodniej, genealogią, regionalistyką i badaniami interdyscyplinarnymi. Jest współtwórcą, przez pewien czas pełnił funkcję prezesa, a obecnie jest członkiem Zarządu, Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego.

 

Dominik Szulc chętnie bierze udział w akcjach mających na celu popularyzowanie historii i zachęcanie do jej badania. Tu, i na zdjęciu na górze tekstu, na spotkaniu przedstawicieli Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego w Filii nr 1 kraśnickiej Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

 

Pochodzący z Kraśnika naukowiec bardzo dużą wagę przywiązuje do popularyzacji historii. Organizuje spotkania z jej „świadkami”, współtworzy programy radiowe i publikuje artykuły w różnego rodzaju czasopismach i gazetach, organizuje wystawy, konkursy dla dzieci, wciela się w rolę przewodnika po Lublinie oraz wydaje serię zeszytów popularnonaukowych poświęconych dziejom poszczególnych dzielnic Lublina.

O Kraśniku pierwszy raz napisał jeszcze w poprzedniej dekadzie na łamach czasopisma „Regionalista”. W latach 2010-2013 uczestniczył społecznie jako konsultant w pracach archeologicznych i konserwatorskich w kościele WNMP, identyfikując zmarłych pogrzebanych w kryptach i relikwie odnalezione w nastawie ołtarzowej oraz odczytując napisy na ścianach świątyni. Odnalazł tu także, jedną z najstarszych w Polsce, tabliczkę woskową służącą do nauki języka łacińskiego z I połowy XVI w. Odkrycia te opisał w licznych artykułach opublikowanych na łamach „Pani Kraśnickiej”. Ponadto skompletował „kraśnicką” Listę Katyńską, czyli listę osób związanych z Kraśnikiem zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.

 

Dominik Szulc uczestniczył społecznie jako konsultant w pracach archeologicznych i konserwatorskich w kościele WNMP

 

Obecnie, jak już informowaliśmy na naszym portalu, wiele jego uwagi zaprząta historia kraśnickiego cmentarza parafialnego. Jest współautorem folderu na ten temat, który rozdawany był 1 listopada w Kraśniku.

Jego działalność jest doceniana i zauważana. W maju 2014 r. przyznano mu Medal Młodego Pozytywisty. W 2015 r. jego artykuł dotyczący badań w kraśnickim kościele zdobył I nagrodę w konkursie „Skomplikowane i proste” (pod patronatem wicepremiera Jarosława Gowina) na najlepszy artykuł popularnonaukowy napisany w Polsce przez naukowca. Jest podwójnym stypendystą Fundacji Lanckorońskich. W czerwcu 2017 r. na wniosek Wojewody Lubelskiego Prezydent RP Andrzej Duda postanowił odznaczyć go Brązowym Krzyżem Zasługi za „zasługi na rzecz Państwa i Społeczeństwa wykraczające poza zakres zwykłych obowiązków służbowych”.

- Społeczny Opiekun Zabytków przede wszystkim współpracuje ze Starostą oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w działaniach mających na celu zachowanie i popularyzację wiedzy o tych przejawach dawnej kultury materialnej, które mają szczególną wartość artystyczną lub historyczną. Myliłby się jednak ten, kto uznałby, że moje zainteresowanie skupiać się będzie jedynie na obiektach już „podniesionych” do rangi zabytkowych. Na równi traktować zamierzam także takie, które z uwagi na ich wartość mogą stać się zabytkami w przyszłości, dziś zaś nie są jeszcze należycie chronione przez prawo – zapowiada dr Dominik Szulc.


Zobacz też:
Zobaczcie folder dotyczący historii kraśnickiego cmentarza parafialnego
Trwa odkrywanie historii kraśnickiego cmentarza parafialnego. Prawdopodobne odbędą się prace ekshumacyjne jednej ze zbiorowych mogił
Przedstawiciele Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego podpowiedzieli, jak szukać swoich korzeni


Jak przekonuje, przed Kraśnikiem, jeżeli chodzi o zachowanie jego dziedzictwa historycznego, stoją poważne wyzwania.

- Niebawem podjęta zostanie odbudowa Muzeum Regionalnego, powołano miejski zespół do spraw pomników, ale przede wszystkim czeka nas realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta. Dostrzegam także potrzebę „pójścia za ciosem” i kontynuowania podjętej 1 listopada br. akcji na cmentarzu parafialnym w Kraśniku. Wiem już, że zainteresowanie przeprowadzeniem podobnej za rok wyrazili pasjonaci historii z Zakrzówka. Może tym razem warto wrócić jednak w Kraśniku do idei kwesty, która przyczynić miałaby się do odnowienia choćby jednego, zaniedbanego, ale wartościowego nagrobka. Taką kwestę jak dotychczas przeprowadzono tylko jeden raz i to dawno temu – w 1997 r., choć w bieżącym roku stać było na nią nie tylko duże miasta naszego województwa, jak Lublin i Zamość, ale także Hrubieszów. Mam już zresztą konkretny pomysł na jej przeprowadzenie i uatrakcyjnienie z poszanowaniem dnia w którym miałaby się odbyć. O innych działaniach, które chciałbym podjąć będę na bieżąco informował kraśniczan. Myślę, że także na łamach Głosu Kraśnickiego i portalu krasnik24.pl – mówi historyk PAN. - Zawsze jednak starać się będę zachować porządek prawny i pozaprawny, wymagający ode mnie skonsultowania się w tych sprawach tak z samorządem, jak i władzami konserwatorskimi. Nie pomijając mieszkańców miasta, których aprobata dla moich przyszłych inicjatyw wydaje się konieczna dla ich szczęśliwej finalizacji z pożytkiem zarówno dla zabytków, jak i lokalnej społeczności – zaznacza dr Szulc.

 

Folder to jeden z efektów zainteresowania dr Szulca historia kraśnickiego cmentarza parafialnego

 

Dodaje przy tym, że wielkie wrażenie robią na nim akcje nietypowe, wymykające standardowym działaniom podejmowanym w służbie opieki nad zabytkami.

- Do takich należy chociażby odsłonięcie tablic memorialnych 8 listopada na budynku poobozowym przy ul. Wrońskiej 2 w Lublinie czy znakomity program TV Imperium dostępny w serwisie You Tube pod nazwą „Detektyw historii”. Przyszłość pokaże na ile na terenie Kraśnika i okolic uda się zrealizować podobne przedsięwzięcia. Zawsze też chętnie podejmę współpracę z każdym, kto jest zainteresowany opieką nad zabytkami. Tak z ich właścicielami, jak i potencjalnymi inicjatorami interesujących form działalności na rzecz tych niemych i nierzadko bezbronnych świadków naszej wspólnej historii – zachęca Dominik Szulc.