Urzędów. Podnoszą poziom edukacji dzięki unijnej dotacji

Aktualności
Czcionka

Najnowocześniejszy sprzęt do pracowni komputerowych oraz przyrodniczo-chemicznych, szkolenia zawodowe dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla młodzieży – to wszystko stało się możliwie dzięki realizowanemu właśnie projektowi „Dobra jakość edukacji w Urzędowie” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. W sumie skorzysta z niego blisko 300 uczniów oraz kilkudziesięciu nauczycieli z dwóch szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie i Szkoły Podstawowej w Skorczycach. Samorząd pozyskał na to działanie z funduszy unijnych około 800 tys. zł.

We wrześniu do wspomnianych placówek trafił już zamówiony sprzęt. Szkolenia rozpoczęli też nauczyciele, którzy uzupełniają posiadaną już wiedzę, która czasami w stosunku do oczekiwań uczniów żyjących na co dzień nowinkami technicznymi okazuje się niekiedy niewystarczająca.

Inicjatywa dotycząca unijnego projektu, odpowiedzialność za jego przygotowanie, realizacja, jak i rozliczenie spoczywa na Urzędzie Miejskim w Urzędowie.

- Starania o dodatkowe finanse dla oświaty wynikają z faktu, że po jej reformie w strukturze organizacyjnej szkół podstawowych przybędzie oddziałów dla których potrzebować będziemy pracowni. Te z kolei powinny być należycie wyposażone. Tego typu sprzęt szybko się starzeje, a przecież młodzież powinna korzystać z komputerów, które spełniają najnowsze standardy – podkreśla Jan Woźniak, burmistrz Urzędowa.

W ramach projektu rozpoczęły się już także zajęcia dodatkowe dla młodzieży.

- Będą to nie tylko lekcje z grupy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, czy języka angielskiego, ale również zajęcia dzięki którym uczniowie otrzymają certyfikaty. Mam tu na myśli zajęcia podnoszące kluczowe kompetencje, tj. programowanie serwisów, media w reklamie, administrator sieci komputerowych, o których teraz bardzo dużo się mówi i które są dziś bardzo istotne przy poszukiwaniu pracy - podkreśla Zbigniew Gawdzik, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im W. Jagiełły w Urzędowie.

Większość z tych zajęć skierowana jest do licealistów i gimnazjalistów. Wszystko dlatego, że uczniowie szkoły podstawowej już niebawem najpewniej zostaną objęci kolejnym projektem, o którego realizację stara się urzędowski samorząd. Pod względem merytoryczno-formalnym został on już pozytywnie oceniony i najpewniej będzie realizowany w kolejnym roku. Będzie to następna okazja do poszerzenia wiedzy zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli, ale również do pozyskania nowego sprzętu.

- Warto zaznaczyć, że dzięki aktualnie realizowanemu projektowi dwie szkoły wzbogaciły się o nowoczesne laptopy, tablice multimedialne oraz inne pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczo-chemicznych, które nauczycielom pozwolą poprowadzić zajęcia metodą eksperymentów i doświadczeń – informuje Rafał Halik, inspektor ds. społecznych w Urzędzie Miejskim w Urzędowie, odpowiedzialny za realizację projektu.

Koszt samego nowo nabytego sprzętu to kwota ponad 300 tys. zł.

Jeśli faktycznie uda się pozyskać dotacje na drugi edukacyjny projekt, to łączna wartość tych zadań będzie wynosiła blisko 2 mln zł, które w postaci sprzętu oraz dodatkowej wiedzy skierowane zostaną do oświaty. Zestawiając to z rocznym budżetem, jaki samorząd przeznacza na oświatę, tj. kwotą około 10 mln zł, (z czego wyłączyć można jeszcze około 2 mln zł, które przeznaczone zostają tylko na opiekę przedszkolną) to 25% gminnych rocznych środków zapisanych na oświatę.

- Są to takie środki, o których szkoły mogą tylko pomarzyć – kończy Zbigniew Gawdzik, dyrektor ZSO w Urzędowie. red