Rejestr przestępców na tle seksualnym już dostępny dla każdego. Na liście także kraśniczanin

Aktualności
Czcionka

Zgodnie z zapowiedziami i przepisami uchwalonej 13 maja 2016 roku ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, 1 stycznia 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości zamieściło w internecie ogólnodostępny Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Znalazły się w nim dane blisko 800 osób wraz z ich wizerunkami (zdjęciami) i informacjami za jakie przestępstwa i na jakie kary zostali skazani. Jest wśród nich między innymi osoba urodzona w Kraśniku.

Rejestr jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Składa się z dwóch części: ogólnodostępnej (Rejestr publiczny) i z dostępem ograniczonym, z którego mogą korzystać przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi.

W rejestrze ogólnodostępnym znalazły się nazwiska 768 sprawców. Jak informuje resort sprawiedliwości to głównie pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. Spośród sprawców czynów popełnionych od 1 października 2017 r. do rejestru publicznego trafiają dodatkowo także recydywiści – jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego (do 18. roku życia) i zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

W Rejestrze publicznym zamieszczone są informacje w jakich miejscowościach przebywają obecnie wszystkie te osoby. Muszą one pod groźbą kary aresztu zawiadamiać policję o każdej zmianie miejsca pobytu, a policja na bieżąco będzie aktualizować te dane w rejestrze. Jawne też są między innymi informacje o rodzaju, dacie i miejscu przestępstwa każdej z tych osób.

Dane sprawców mają trafiać do odpowiednich rejestrów bezpośrednio po uprawomocnieniu się wyroków i rozpoznaniu na bieżąco wniosków o wyłączenie (przestępcy mają prawo do złożenia takiego wniosku).

Jak wspomnieliśmy na wstępie w ogólnodostępnym rejestrze znalazła się m.in. osoba urodzona w Kraśniku. To 43 letni mężczyzna, który za przestępstwa na tle seksualnym skazany został w 2015 roku. Kara jaką wobec niego orzeczono to 6 lat pozbawienia wolności, 6 lat zakazu zbliżania się do określonych osób na odległość mniejszą niż 50 metrów oraz zadośćuczynienie.

 

Rejestr publiczny jest w całości jawny i bezpłatnie dostępny w internecie. Można z niego korzystać bez konieczności rejestrowania się na stronie i logowania. Strona umożliwi wyszukiwanie danych po nazwisku albo nazwie miejscowości. Rejestr znajdziecie tutaj.

 

Tekst z wykorzystaniem informacji Ministerstwa Sprawiedliwości. grafika ilustracyjna za ms.gov.pl