Rządowe dotacje na modernizacje ul. Gmeinera w Kraśniku i drogi w Wilkołazie Dolnym

Aktualności
Czcionka

W ubiegłym tygodniu wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zatwierdził, po wcześniejszej akceptacji przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach tzw. „schetynówek”. Dotacje z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w 2018 roku dostaną między innymi Miasto Kraśnik i Gmina Wilkołaz.

– W sumie w województwie lubelskim dofinansujemy w tym roku przebudowę 122 km dróg, 62 km w powiatach i 60 km w gminach. Tak jak w zeszłym roku dysponujemy kwotą ponad 60 mln zł, którą przekażemy samorządom. Uruchomienie środków nastąpi niezwłocznie po uchwaleniu budżetu państwa. Może się to stać na początku marca. Wówczas podpiszemy umowy z samorządami i będą one mogły ogłaszać przetargi na wykonanie robót – powiedział Przemysław Czarnek podczas briefingu w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, przy okazji ogłoszenia listy wniosków zakwalifikowanych do wsparcia.

O dofinansowanie (dotacje są na poziomie 50% kosztów inwestycji) w ramach programu starało się 85 gmin i 36 powiatów z terenu Lubelszczyzny. Dofinansowanie dostanie 41 gmin i 13 powiatów, ale liczba ta może wzrosnąć jeśli pojawią się przetargowe oszczędności.

Spośród wniosków złożonych przez samorządy gminne, z naszego terenu na liście tych do których dotacje trafią znalazły się Miasto Kraśnik i Gmina Wilkołaz. Kraśnicki magistrat wnioskował o dotację w wysokości 648 tys. 821 zł na modernizację ul. Gmeinera w dzielnicy fabrycznej miasta, natomiast wilkołaski samorząd o wsparcie w wysokości 2 mln 381 tys. 100 zł na drogę w Wilkołazie Dolnym.

Jeżeli chodzi o wnioski złożone przez Powiat Kraśnicki, to na razie żaden nie znalazł się na liście wskazanych do dofinansowania. Dotyczyły one modernizacji drogi powiatowej w gminach Kraśnik i Trzydnik Duży biegnącej przez Rzeczycę oraz ulic Lubelskiej, Strażackiej i Piłsudskiego w Kraśniku.

Powiatowe wnioski, podobnie jak propozycja gminy Gościeradów (remont drogi w Liśniku Dużym), będą musiały więc czekać na rozstrzygnięcia przetargowe w już zakwalifikowanych do realizacji inwestycjach i ewentualne przetargowe oszczędności.