Przedstawiciele PKP rozmawiali z mieszkańcami o modernizacji kraśnickiego dworca

Aktualności
Czcionka

Tak jak zapowiadaliśmy, 30 stycznia w kraśnickiej Szkole Podstawowej nr 4 odbyły się warsztaty kreatywne dotyczące modernizacji dworca kolejowego w naszym mieście. Przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych S.A. zdradzili część swoich pomysłów na tę inwestycję, pokazali kilka podobnych, już zrealizowanych przedsięwzięć i wysłuchali opinii oraz oczekiwań mieszkańców w tym zakresie.

Warsztaty kreatywne są pierwszym etapem konsultacji społecznych realizowanym jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych. We spotkaniu udział wzięła niezbyt liczna grupa kraśniczan, oprócz kilkorga mieszkańców dzielnicy kolejowej, było kilkoro radnych miejskich i powiatowych, prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej oraz miejscy urzędnicy na czele z wiceburmistrzem Dariuszem Liskiem, ale z pewnością było one przydatne zarówno dla przedstawicieli spółki kolejowej, jak i kraśniczan.

 

 

Ostateczna decyzja co do tego, czy modernizować obecny budynek dworca, czy go zburzyć i zbudować nowy obiekt, jeszcze nie zapadła, ale o wiele bardziej prawdopodobne jest to drugie rozwiązanie. Skłania się ku niemu PKP, za są także mieszkańcy i kraśnickie władze samorządowe. Uzasadniają to zarówno względy ekonomiczne, jak i oczekiwania funkcjonalno-użytkowe co do dworcowego budynku. Ułatwia to natomiast fakt, że budynek, mimo iż wybudowany w 1921 roku, nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Najbardziej prawdopodobna jest więc budowa nowego, innowacyjnego dworca modułowego, który spełniałby podstawowe funkcje. W jego skład wchodziłaby poczekalnia, toalety i pomieszczenia techniczne oraz wiata, pod którą oprócz ławek znalazłyby się także między innymi miejsca parkingowe dla rowerów. W podstawowej wersji w budynku dworcowym nie ma przewidzianej kasy biletowej, w jej miejsce byłby natomiast biletomat. Jak przekonują przedstawiciele PKP, z tradycyjnych kas korzysta coraz mniej pasażerów. Budynkowi towarzyszyłyby miejsca postojowe ułatwiające dowiezienie i odebranie pasażerów z dworca.

 

 

W ramach warsztatów swoje oczekiwania wobec dworcowego budynku wyrazili mieszkańcy i przedstawiciele kraśnickiego magistratu. Zaprezentowane przez PKP pomysły generalnie się podobały, ale zwrócono uwagę na dodatkowe elementy, które powinny się w dworcowym budynku i w jego otoczeniu znaleźć. Chodziło między innymi o monitoring, tablicę z informacją turystyczną i tablicę ogłoszeniową, uwzględnienie w ramach pomieszczeń sanitarnych miejsca na przewijak, automaty z napojami i przekąskami, bankomat, czytelne informacje z rozkładami jazdy pociągów i autobusów, zadaszony podjazd dla komunikacji miejskiej. Zdaniem uczestników spotkania warto byłoby także pomyśleć o ogólnodostępnym internecie.

Wiele miejsca podczas dyskusji poświecono sprawom bezpieczeństwa. W to wpisuje się między innymi sugestia zamykania dworca na noc (w czasie gdy nie zatrzymywałyby się tu pociągi) i wspomniany już monitoring, ale to zdaniem mieszkańców za mało. Konieczny ich zdaniem byłby dozorca, strażnik pilnujący porządku, który zapobiegałby dewastacjom.

 

 

Wiceburmistrz Lisek zwracał też uwagę na konieczność uzgodnienia terminów przeprowadzenia prac z planami miasta dotyczącymi zagospodarowania skweru przed dworcem. Chodzi o to, by przy wyburzaniu obecnego kolejowego budynku nie zniszczyć tego, co będzie już zrobione przed nim. A miasto skwer przed dworcem będzie chciało modernizować w ramach unijnego projektu w 2019 roku.

Kiedy można się spodziewać modernizacji kraśnickiego dworca kolejowego? Dokładny termin nie został jeszcze określony, ale ma się to stać w ciągu najbliższych 2-3 lat.

 

 

 

 

Artykuł ukazał się w pierwszym lutowym wydaniu gazety Głos Kraśnicki.

Aktualny numer gazety można kupić w następujących punktach: sklepy PSS Społem (Plac Wolności, ul. Lubelska, ul. Sądowa, ul. Koszarowa, ul. Kolejowa, al. Niepodległości, ul Sikorskiego, ul. Zawadzkiego), Traffic ul. Kochanowskiego, Piekarnia u Gudyki ul. Urzędowska, kiosk ul. Koszarowa, kiosk ul. Spółdzielcza, kiosk w Szpitalu ul Chopina, kiosk ul. Lubelska, sklep AGP na osiedlu Piaski, sklep u Anny Wośko na ul. Urzędowskiej, Traffic ul. Sikorskiego, kiosk ul. Sikorskiego, sklep Leon ul. Grunwaldzka, kiosk na terenie FŁT Kraśnik, sklep Oliwka ul. Zielińskiego, Delikatesy Centrum ul. Zielińskiego, sklep AGP ul. Popiełuszki.