Gm. Dzierzkowice. Większość z zaplanowanych do realizacji na ten rok inwestycji już się rozpoczęła

Aktualności
Czcionka

Dochody na poziomie ponad 23 milionów 640 tysięcy złotych, a wydatki na poziomie ponad 27 milionów złotych. Radni z gminy Dzierzkowice jeszcze w grudniu 2017 roku uchwalili budżet gminy na rozpoczęty już 2018 rok. Będzie to, można powiedzieć, budżet kontynuacji. Większość z zaplanowanych do realizacji na ten rok zadań już się rozpoczęła.

Wśród zadań jakie będą kontynuowane na terenie gminy Dzierzkowice wymienić należy: rozpoczętą już budowę przedszkola w Terpentynie, budowę wodociągu w Ludmiłówce oraz przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków, a także montaż instalacji solarnych. Te wszystkie wymienione inwestycje lokalne władze realizują w oparciu o fundusze zewnętrzne, które udało się im na te konkretne cele pozyskać.

Pierwsza - nowe przedszkole – jednopiętrowy budynek o powierzchni około 530 metrów kwadratowych powstaje od podstaw dzięki wsparciu z funduszy unijnych. Jego koszt wraz z parkingiem oraz ogrodzeniem to prawie 1,5 miliona złotych, z czego większość to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Terpentynie i przebudowę wodociągu w Ludmiłówce samorząd również pozyskał unijne środki. W odniesieniu do oczyszczalni dobudowane zostaną dodatkowe zbiorniki zewnętrzne zwiększające przepustowość przyjmowanych nieczystości. Przewidziana jest także budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych, dobudowa kilku dodatkowych pomieszczeń socjalnych i wiaty na sprzęt. Zadanie powinno być zakończone do końca października 2018 roku. Wcześniej, bo na koniec maja, jest wyznaczony termin zakończenia inwestycji w Ludmiłówce. Powstaje tam blisko 6 kilometrów długości nowej sieci wodociągowej oraz zmodernizowane jest ujęcie wody wyposażone w nową pompę.

Z funduszy unijnych realizowany jest także zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę. Piece zostały już zamontowane, natomiast wszystkie solary na dachach zdeklarowanych mieszkańców powinny znaleźć się do końca maja 2018 r.

- Jedną z nowych inwestycji, którą rozpoczniemy dopiero w tym roku z uwagi na przyznane na ten cel fundusze zewnętrze, jednak o której też już mówimy od dłuższego czasu, będzie budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie – zaznacza Marcin Gąsiorowski, wójt gminy Dzierzkowice.

Nowy obiekt sportowy będzie wyposażony w boisko do piłki ręcznej i piłki nożnej halowej o wymiarach 20 x 40 metrów, siłownię, niewielkie zaplecze socjalne oraz trybuny na około 100 miejsc. Na zadanie to samorząd otrzymał blisko 3 mln zł finansowego wsparcie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na tzw. rozwój bazy sportowej.

Oprócz tego zabezpieczono środki na projekt informatyzacji, który daje szansę stworzenia skierowanego specjalnie do mieszkańców gminy Dzierzkowice portalu, dzięki któremu zyskaliby oni możliwość złożenia dokumentów i wniosków oraz możliwość sprawdzenia stanu wniesionych, czy też zaległych opłat za podatki, śmieci, czy wodę.

- Ogólnie zadanie to dotyczyć będzie informatyzacji administracji publicznej – informuje Marcin Gąsiorowski. - Realizujemy go we współpracy z dwoma innymi samorządami na zasadzie współpracy w tzw. subregionach – dodaje wójt.

Źródłem finansowania projektu będzie Regionalny Program Operacyjny. W gminie Dzierzkowice kosztować on będzie ponad 762 tys. zł, z czego dofinansowanie to około 648 tys. zł.

Ponadto samorząd będzie kontynuował budowę kortów w miejscowości Dzierzkowice-Wola - zadanie realizowane w porozumieniu z powiatem kraśnickim. Powstaną także trzy altany ze środków LGD: w Sosnowej Woli, za kortami w Dzierzkowicach-Woli oraz w formie sceny plenerowej w Ludmiłówce. Wszystkie oczywiście pod kątem zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy Dzierzkowice.