69 wniosków do Budżetu Obywatelskiego w Kraśniku

Aktualności
Czcionka

Prawie 70 wniosków wpłynęło od mieszkańców w związku z Budżetem Obywatelskim na 2018 rok. Wnioski zostaną teraz przeanalizowane przez komisję, która sprawdzi je pod względem formalnym i merytorycznym.

Sprawdzana jest między innymi możliwość wykonania propozycji mieszkańców – czy należą do zadań własnych gminy i czy mieszczą się w założonym budżecie. W przypadku inwestycji typu parkingi – czy możliwe jest ich wykonanie w danym miejscu. W razie wątpliwości co do szczegółów inwestycji urzędnicy będą kontaktować się z osobami, które złożyły wniosek. Jeśli koszt inwestycji przekracza ustaloną kwotę 40 000zł, możliwa jest np. zmiana zakresu inwestycji. W przypadku, gdy  wnioski powtarzają się – będą proponować ich łączenie.

Ostateczna lista projektów, które będą podlegać głosowaniu w poszczególnych dzielnicach zostanie opublikowana do 23 lutego. Głosowanie odbędzie się w dniach 6-10 marca, w godzinach 10:00 – 18:00.

Pomysły, jakie zgłaszali mieszkańcy to na przykład rozbudowa parkingów, remont i budowa chodników oraz nawierzchni dróg. Są też wnioski o rozbudowę miejskiego monitoringu (w dzielnicy 1 i 7). Zgłaszane były też tzw. projekty miękkie – bezpłatnej szkółki żeglarskiej dla dzieci czy bezpłatnych zajęć fitness dla dorosłych podczas wakacji. Część projektów dotyczy inwestycji w miejskich parkach. Są to na przykład zakup stolików do gry w szachy, kina plenerowego, stojaków na rowery. Jak co roku propozycje mieszkańców dotyczą infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – siłowni plenerowych oraz rewitalizacji boiska. 

We wszystkich dzielnicach zgłoszono wnioski dotyczące bezpłatnej sterylizacji i kastracji zwierząt oraz zakupu nowych elementów iluminacji świątecznych.