Jest pozwolenie na budowę pomnika „smoleńskiego” w Kraśniku

Aktualności
Czcionka

Po ponad dwóch miesiącach Starostwo Powiatowe w Kraśniku wydało pozwolenie na budowę Pomnika Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy ma on zostać odsłonięty około połowy czerwca.

8 lutego br. do Starostwa Powiatowego w Kraśniku wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę Pomnika Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Został złożony przez lubelską Fundację „Ruch Solidarności Rodzin”, bowiem lokalny społeczny komitet budowy nie mógł formalnie z takim wnioskiem wystąpić. Pomnik ma być zlokalizowany na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Balladyny, w dzielnicy fabrycznej i na działce będącej własnością miasta. Zgodę na tę lokalizację wyraziła wcześniej Rada Miasta Kraśnik, a władze miasta zawarły umowę użyczenia terenu z wnioskodawcą – bezpłatnie i na czas nieokreślony.


Czytaj więcej:

Miejscy radni dali zgodę na nowy pomnik smoleński

Pomnik smoleński będzie w nowym miejscu

Jest wniosek o pozwolenie na budowę Pomnika Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej


Kolejnym etapem był wniosek o pozwolenie na budowę, który jest niezbędny by mogły ruszyć prace. Kraśnickie starostwo właśnie wydało w tej sprawie decyzję.

- Udzielenie pozwolenia na budowę jest decyzją administracyjną, przed wydaniem której badamy, czy planowana budowa jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalanym przez miasto Kraśnik – informuje rzecznik urzędu Daniel Niedziałek - Ocena wniosku odbywa się w oparciu o kryteria prawne. W toku postępowania administracyjnego nie stwierdziliśmy żadnych podstaw do odmowy. W takiej sytuacji, po spełnieniu przesłanek wynikających z prawa budowlanego, organ administracji nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Stąd podjęta dziś decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę Pomnika Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej –tłumaczy decyzję rzecznik.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, pomnik ma zostać odsłonięty około 20 czerwca tego roku.