Mickiewicza, Piłsudskiego, Strażacka, Lubelska – będzie remont powiatowych ulic w Kraśniku

Aktualności
Czcionka

Nasza informacji dotycząca rozpoczęcia remontu ulicy Hermanna Gmeinera w dzielnicy fabrycznej, realizowanego na zlecenie Miasta Kraśnik, wywołała sporą dyskusję dotyczącą stanu dróg w Kraśniku w ogóle i tego, które jeszcze ulice powinny zostać naprawione. Mieszkańców z pewnością ucieszy informacja, że sporo ich postulatów w tym zakresie, między innymi jeżeli chodzi o drogi administrowane przez Powiat Kraśnicki, zostanie zrealizowanych jeszcze w tym roku.

A stanie się tak dzięki współpracy Powiatu Kraśnickiego (który administruje częścią dróg na terenie miasta) i Miasta Kraśnik. Przykładem tego może być między innymi ulica Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ulicami Słowackiego i Krasińskiego do alei Niepodległości. Jeszcze w tym roku ma zostać położona tam nowa nawierzchnia asfaltowa. Teraz, w ramach przygotowań do tej inwestycji, pracownicy Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wykonują tam przeglądy i ewentualne naprawy studzienek kanalizacyjnych.

 

 

Przez pewien czas czarne chmury wisiały na inną ważną miejsko-powiatową inwestycją drogową, a mianowicie nad remontem ulic Lubelskiej (od skrzyżowania z ul. Urzędowską do ul. Narutowicza), Strażackiej i Piłsudskiego. Powiat starał się o rządową dotacje na ten cel, ale jego wniosek nie został niestety skierowany do realizacji. Mimo to samorządy zdecydowały się, choć w nieco mniejszym zakresie, to zadanie zrealizować. Na razie położona zostanie nowa nawierzchnia na drodze, a na przyszłość odłożony został remont chodników.

Ponadto mieszkańcy doczekają się kontynuacji remontu chodnika przy ul. Kolejowej. W dużej mierze sami się do tego przyczynili głosując na tę inwestycję w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Miasta Kraśnik.

Jeszcze w tym roku przeprowadzony ma zostać także remont drogi wojewódzkiej nr 833 na terenie miasta, czyli ulic Lubelskiej (od ronda - skrzyżowania z ul. Przemysłową do ul. Urzędowskiej) i ulicy Urzędowskiej (od ul. Lubelskiej do ul. Granicznej). Przetarg na to zadanie, ogłoszony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, jest w trakcie. Na 25 kwietnia zaplanowane jest otwarcie ofert. W realizacji tej inwestycji samorząd wojewódzki wspierają Powiat Kraśnicki i Miasto Kraśnik.


Zobacz też:
Kraśnik. Ruszył remont ulicy Hermanna Gmeinera. Miasto pozyskało na niego rządową dotację
Bliżej remontu ul. Urzędowskiej i Lubelskiej. Samorządy podpisały porozumienie


Wygląda więc na to, że w tym roku w Kraśniku problemem może być nie to, że jeździmy po dziurawych drogach, ale jak ominąć pracujących na nich drogowców. Komunikacyjne utrudnienia mogą być spore, część prac skumuluje się w jednym czasie, ale po zakończeniu inwestycji po Kraśniku będziemy poruszać się w bardziej komfortowych i bezpieczniejszych warunkach.