Szczątki Urszuli Kochanowskiej odkryte na przykościelnym cmentarzu w Świeciechowie?

Aktualności
Czcionka

Podczas rozbiórki starego parkanu przy kościele parafialnym w Świeciechowie Poduchownym (gmina Annopol) natrafiono na stare cmentarzysko. Wśród ujawnionych szczątek około 100 osób znalazł się też szkielet dziecka. Znajdowały się przy nim kolia i dwa sygnety. Istnieje podejrzenie, że mogą to być szczątki Urszuli Kochanowskiej, córki Jana Kochanowskiego, którą poeta opiewał w swoich trenach.

Archeolodzy przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Świeciechowie Poduchownym pracują od kilku tygodni. Ujawnione pochówki pochodzą XVI i XVII wieku. Zdaniem archeologów jednym z nich może być zmarła w 1578 roku Urszula Kochanowska.

- Żona Jana Kochanowskiego, Dorota Podlodowska herbu Janina z Przytyka, córka sandomierskiego szlachcica, pochodziła z jednej ze wsi należących do świeciechowskiej parafii. Urszulka zmarła w wieku dwóch i pół roku, prawdopodobnie na tyfus. Na obrazie Władysława Łuszczkiewicza można zobaczyć ją z czerwonymi koralami na szyi. Dziecko, którego szczątki odnaleziono, również miało na szyi korale. Zgadza się również wstępne datowanie jamy grobowej – informuje Dariusz Zgardziński, annopolski fotograf, pasjonat lokalnej historii i redaktor Panoramy Annopola.

 

 

By zweryfikować tę hipotezę postawioną przez archeologów, konieczne będą badania DNA.

Pochówku Urszuli Kochanowskiej w Świeciechowie szukano już w przeszłości. Według niepotwierdzonej do tej pory historii, przekazywanej przez mieszkańców, podczas jednej z wizyt Urszulki z rodzicami u swojej babci ze strony matki miała zachorować i umrzeć.

Będziemy jeszcze do tej sprawy wracać.

 

 

 

 

Jan Kochanowski z Urszulką – obraz Władysława Łuszczkiewicza, źródło wikipedia.org

 

Zdjęcia z prac archeologów są autorstwa Dariusza Zgardzińskiego