Kraśnik. ul. Mickiewicza. Dziury w drodze i zapadnięte studzienki idą w zapomnienie

Aktualności
Czcionka

Kilka tygodni temu informowaliśmy o pracach przygotowawczych do remontu mocno sfatygowanego odcinka ulicy Mickiewicza, między ul. Słowackiego a aleją Niepodległości. Właśnie rozpoczęło się tam układanie nowego dywanika asfaltowego.

W związku z prowadzonymi pracami w najbliższym czasie w tej części dzielnicy fabrycznej Kraśnika będą więc występować utrudnienia w ruchu. Po ich zakończeniu ma nam się jednak na wspomnianym odcinku ulicy Mickiewcza jeździć zdecydowanie wygodniej.

Trwają już także prace na pozostałych kraśnickich drogach powiatowych przeznaczonych do remontu w tym roku. Chodzi o ulicę Lubelską na odcinkach od świateł do budynku PKO PB i PZU i dalej, za skrzyżowaniem, od mostu w kierunku ul. Narutowicza, oraz na ulicy Strażackiej i Piłsudskiego. Tak jak już informowaliśmy, zakres prac to przede wszystkim ułożenie nowej warstwy nawierzchni na drodze i wymiana krawężników. Na zadania te nie udało się pozyskać środków zewnętrznych, dlatego na razie trzeba było zrezygnować z remontu chodników.

- Jeżeli chodzi o chodniki przy drogach powiatowych w mieście, to będziemy je realizować na ulicy Kolejowej i Podleskiej. Już został wykonany odcinek chodnika na ul. Nadstawnej. Nowym zadaniem będzie ciąg pieszo-jezdny przy ul. Kuklińskiego, od ulicy Makowej do św. Faustyny. To co prawda tylko 150 metrów, ale utwardzenie tego odcinka pozwoli mieszkańcom osiedla na dotarcie „suchą nogą” do kościoła, czy dalej do Koszar – zapowiada Sławomir Cielepała, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

Co warte podkreślenia prace przy drogach powiatowych na terenie Kraśnika realizowane są we współpracy Powiatu Kraśnickiego i Miasta Kraśnik.

Wkrótce powinna się też rozpocząć modernizacja ulic Lubelskiej i Urzędowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 833. W ubiegłym tygodniu podpisana została umowa z wykonawcą. Koszt prac to 7,6 mln zł. W tej inwestycji swój udział oprócz samorządu województwa też mają Powiat Kraśnicki i Miasto Kraśnik.