Kolejne wsparcie dla seniorów. Powstanie Dzienny Dom Opieki Medycznej

Aktualności
Czcionka

Najprawdopodobniej od marca przyszłego roku w Kraśniku w tzw. małym szpitaliku w dzielnicy fabrycznej przy ul. Wyszyńskiego, zacznie funkcjonować Dzienny Dom Opieki Medycznej. Starsze osoby znajdą tu opiekę  lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty, a także możliwość spędzenia czasu na warsztatach. Za pierwsze dwa lata jego funkcjonowania zapłaci w większości Unia Europejska.

Pierwsze pomysły, by takie miejsce stworzyć pojawiły się kilka lat temu. Niedawno jednak pieniądze na zorganizowanie i prowadzenie takiej placówki pojawiły się w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskał je m.in. kraśnicki SP ZOZ.

- Miałem sygnały, że w samym Kraśniku i powiecie kraśnickim taki dom by się przydał. Seniorów jest coraz więcej.  Szczególnie jest ich sporo w Kraśniku fabrycznym stąd też lokalizacja placówki w tej dzielnicy- tłumaczy dyrektor ZOZ-u dr Marek Kos.

Dzienne domy opieki medycznej funkcjonują już w województwie lubelskim. Nazywane są często domowymi szpitalami. Trafiają bowiem do nich także pacjenci po hospitalizacjach, którzy jeszcze potrzebują opieki, ale nie musi ona być sprawowana na oddziałach szpitalnych. Korzystać z placówki będą mogły wszystkie potrzebujące osoby w starszym wieku. Jednorazowo w placówce będzie mogło przebywać 15-20 osób na kilkumiesięcznych pobytach. Po nich korzystać będą kolejne osoby. Z domu opieki korzystać będą mogli mieszkańcy całego powiatu, bowiem w projekcie są także środki na transport pensjonariuszy.

Co w ramach funkcjonowania placówki zapewni ZOZ?

- Będzie opieka pielęgniarska, będzie dostępny lekarz i psycholog. Na miejscu będą wykonywane zabiegi fizykoterapii. Pacjenci spędzać będą też czas na warsztatach terapii zajęciowej czy innych aktywnościach dostosowanych do ich wieku. Będą też mieli zapewnione posiłki - mówi dyrektor Kos.

Pobyt odbywać się będzie w godzinach od 8:00 do 15:00-16:00.

Pozyskana dotacja - ok. 1 mln zł - wystarczy m.in. na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz wsparcie osób niesamodzielnych wymagających świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia poza hospitalizacją. Planowane uruchomienie placówki to wiosna przyszłego roku. Pieniądze z EFS zapewnią funkcjonowanie DDOM przez dwa lata, ale jak deklaruje dyrektor SP ZOZ będzie chciał go utrzymać także w kolejnych latach.