Ludowcy przedstawili kandydatów do Rady Powiatu, Sejmiku oraz na wójtów i burmistrzów

Aktualności
Czcionka

Kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi nabiera tempa. W piątek 7 września podczas konwencji zorganizowanej w kraśnickim Hotelu Kmicic ludowcy przedstawili kandydatów, którzy będą startować z listy komitetu PSL Porozumienie Społeczne lub będą popierani przez PSL w wyborach do Rady Powiatu Kraśnickiego, Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz na wójtów i burmistrzów. Przyświeca im hasło "Powiat Kraśnicki - Powód do dumy"

- Jesteśmy dumni z powiatu kraśnickiego. To piękne gościnne miejsce, gdzie żyją wspaniali ludzie. Stąd nasze hasło wyborcze tej kampanii. Dla mieszkańców powiatu kraśnickiego warto pracować, dla nich warto troszczyć się o rozwój tej ziemi i tym właśnie jako samorządowcy w powiecie, miastach i gminach zajmowaliśmy się przez ostatnie 4 lata. Pozyskiwaliśmy środki unijne i tak zarządzaliśmy naszymi budżetami, aby nie zadłużać samorządów, aby jednocześnie jak najwięcej środków wydawać na inwestycje i rozwój. Pogodzenie tych dwóch zależności to trudne zadanie. Aby im sprostać potrzebne są wiedza, doświadczenia, dobra znajomość lokalnych uwarunkowań oraz potrzeb mieszkańców – mówił, rozpoczynając konwencję, starosta kraśnicki i szef ludowców w powiecie kraśnickim Andrzej Maj.

Przekonywał jednocześnie, że takimi atutami mogą pochwalić się ci, którzy znaleźli się na listach wyborczych komitetu PSL Porozumienie Społeczne lub przez ludowców są wspierani. Mają to być specjaliści w różnych dziedzinach, społecznicy, ludzie reprezentujący różne środowiska, bezpartyjni, a także tacy, którzy reprezentują inne ugrupowania niż PSL.

 

 

- Otwieramy się, podobnie jak 4 lata temu, na ludzi mających dokonania, potrafiących ciężko pracować i uczciwych. To są kryteria, którymi się kierujemy. Partyjne szyldy nie są w tych wyborach najważniejsze. Dlatego startujemy jako PSL Porozumienie Społeczne. Przykładem jest lista kandydatów do Rady Powiatu w mieście Kraśnik. Na 9 kandydatów tylko 2 jest członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego, 2 członkami Platformy Obywatelskiej, a pozostali kandydaci to osoby bezpartyjne. Nie chcemy, aby o przyszłości naszych miast i wsi decydowali członkowie komitetu centralnego z panem prezesem na czele i ich nominaci, którzy potrafią tylko odbierać telefony z Warszawy i odpierać posłusznie polecenia z partyjnej siedziby – mówił dalej Andrzej Maj.

Podczas konwencji głos zabrał także europoseł Krzysztof Hetman, który namawiał kandydatów do tego, by mocno popracowali podczas kampanii i zbliżające wybory potraktowali jak pierwsze w których w startują życiu.

Program oparty na 5 filarach

Program wyborczy PSL Porozumienie Społeczne dla Powiatu Kraśnickiego opiera się na 5 filarach. Pierwszy to „nowoczesna edukacja” w ramach którego ludowcy obiecują m.in.: dokończenie budowy Warsztatów Szkolnych przy ZS nr 3, rozwój robotyki i mechatroniki na bazie drużyny robotycznej Spice Gears, powstanie Młodzieżowego Centrum Robotyki w Kraśniku, profesjonalną bazę sportową w szkołach ponadgimnazjalnych i pracownie biologiczno-chemiczne, stypendia dla najzdolniejszych uczniów i sportowców, wzrost konkurencyjności szkół średnich poprzez współpracę z lokalnymi pracodawcami. W ramach filaru „zdrowie mieszkańców” znalazły się takie zagadnienia jak: wprowadzenie systemu elektronicznej rejestracji pacjentów, utrzymanie izby przyjęć w obu dzielnicach Kraśnika, kontynuacja projektu dla seniorów „Czerwony guzik życia” w całym Powiecie, Otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej dla seniorów, czy utworzenie oddziału geriatrii w Szpitalu Powiatowym. Ludowcy chcą także rozwijać przedsiębiorczość poprzez promocję produktów lokalnych we współpracy z Kraśnicką Izba Gospodarczą, tworzenie ministref gospodarczych wspólnie z gminami, organizację misji gospodarczych oraz rozwój działalności kraśnickiego Centrum Badań i Rozwoju. Zamierzają także kontynuować inwestowanie w infrastrukturę drogową - wybudować kolejnych 100 km dróg w powiecie oraz remontować drogi i budować chodniki przy współpracy z gminami. Duży nacisk kładą ponadto na promocje powiatu, a chcą to robić poprzez rozwijanie turystyki rowerowej, wsparcie finansowe dla odnowy zabytków, stworzenie kulinarnego szlaku turystycznego, wzięcie pod skrzydła powiatu Muzeum Regionalnego i Muzeum 24 Pułku Ułanów, promocję produktów lokalnych, organizację rekonstrukcji historycznych i imprez masowych jak Blues Meeting, Maliniaki, Ogólnopolski Przeglądu Kapel Ulicznych i Festiwal Piosenki Weselnej.

Kto ma zagwarantować realizację tego programu?

Na listach kandydatów komitetu PSL Porozumienie Społeczne znaleźli się:

Kandydaci do Rady Powiatu Kraśnickiego

Okręg nr 1 - Miasto Kraśnik

Mariusz Socha – wicestarosta kraśnicki, były kierownik powiatowego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kraśniku.

Tadeusz Wojtak – wieloletni starosta kraśnicki, obecnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego. Od początku pracy zawodowej związany z ruchem ludowym.

Małgorzata Wójcikowska - lekarz medycyny, ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kraśniku, były wicestarosta kraśnicki. Obecnie przewodnicząca komisji budżetowej w Radzie Powiatu.

Anna Marcinkowska – była nauczycielka i pedagog, była wicedyrektorka Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja, była radna Rady Miasta i Rady Powiatu. Obecnie prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kraśniku.

Michał Zimowski - od 10 lat pracownik w Starostwa Powiatowego w Kraśniku, były radny Rady Miasta Kraśnik. Działacz sportowy i trener piłki nożnej. Startuje z listy PSL Porozumienie Społeczne jako kandydat Platformy Obywatelskiej w ramach współpracy obu partii.

 

 

Marzenna Gontarczuk - pomysłodawczyni i współorganizatorka Powiatowego Przeglądu Kapel Ulicznych, członkini kapeli „Swojacy”.

Konrad Jarosław Abramek – pochodzi z Kraśnika, mieszka w Urzędowie, społecznik i członek rady sołeckiej. Obecnie w pracownik Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku. Jest aktywnym członkiem Platformy Obywatelskiej i asystentem społecznym posła Wojciecha Wilka. Kandyduje w ramach porozumienia o współpracy między PSL i PO.

Katarzyna Pawka - przez 7 lat była związana z Domem Pomocy Społecznej w Kraśniku, a od 2017 r. jest dyrektorką tej placówki opiekuńczej.

Sławomir Ćwikła - były radny i wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku. Przez wiele lat kierował Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Jest biegłym sądowym i rzeczoznawcą majątkowym.

Okręg nr 2 - Annopol – Dzierzkowice – Gościeradów

Stefan Stachula - radny Rady Powiatu Kraśnickiego III , IV i V kadencji. Aktywny członek komisji rolnictwa, a wcześniej komisji zdrowia. Wieloletni członek Zarządu Powiatu. Społecznik i artysta rzeźbiarz.

Jan Grzebuła - Od 1990 r. do 2014 r. wójt Gminy Dzierzkowice. Jest radnym Rady Powiatu V kadencji, przewodniczącym komisji infrastruktury i inwestycji.

Edyta Dudzińska - nauczycielka w szkole w Liśniku Dużym, radna V kadencji RP. Od kilku lat jest aktywną członkinią Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa oraz prezeską Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz.

 

 

Joanna Koniarczyk – nauczyciel dyplomowany z 23 - letnim stażem. Od 2000 r. pracuje w Annopolu, obecnie w Publicznej Szkole Podstawowej. Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Annopolu.

Wiesław Jedliński - lekarz medycyny, prowadzi poradnię lekarza rodzinnego w Kosinie. Radny Rady Gminy w Gościeradowie w latach 1994-2002 oraz wieloletni Radny Rady Powiatu.

Elżbieta Duda - pracownik Urzędu Gminy Dzierzkowice, zajmuje się sprawami rolnictwa i gospodarką nieruchomościami.

Roman Wiśniewski – mieszkający w Borowie wiceburmistrz miasta i gminy Annopol. Prowadzi gospodarstwo rolne oraz pasiekę.

Okręg nr 3 - Gmina Kraśnik – Szastarka – Trzydnik Duży

Andrzej Maj – starosta kraśnicki, wcześniej m.in. radny, członek zarządu i przewodniczący Rady Gminy Kraśnik. Zawodowo przez wiele lat związany z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wiceprezes zarządu wojewódzkiego PSL w Lublinie i szef powiatowych struktur Stronnictwa.

Bożena Wilkołek – lekarz, dyrektorka NZOZ w Trzydniku Dużym, radna Rady Powiatu, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej w RP.

Joanna Bigos - nauczycielka szkół na terenie gminy Szastarka, radna Rady Powiatu, przewodniczącą komisji rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.

 

 

Agnieszka Szewc – sołtys wsi Spławy Drugie w gminie Kraśnik. Pracuje zawodowo jako księgowa.

Dariusz Maciąg - od dwóch kadencji zastępca Wójta Gminy Trzydnik Duży, wcześniej nauczyciel i dyrektor w szkołach podstawowych na terenie powiatu kraśnickiego.

Paweł Kudrel – pracownik Urzędu Gminy Szastarka zajmujący się pozyskiwaniem pozabudżetowych środków na realizację inwestycji gminnych.

Okręg nr 4 - Urzędów – Wilkołaz – Zakrzówek

Zbigniew Gawdzik - od blisko 30 lat dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie, doświadczony samorządowiec – początkowo w Radzie Gminy Urzędów, a od pierwszej kadencji powiatu do chwili obecnej jest radnym Powiatu Kraśnickiego, obecnie przewodniczący RPK.

Jan Kozioł – członek Zarządu Powiatu, w przeszłości pracował w Kuratorium Oświaty w Lublinie, był dyrektorem Zespołu Szkół w Wilkołazie, a obecnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie.

Halina Kawęcka–Rachoń – była nauczycielka i dyrektorka w Szkole Podstawowej w Bystrzycy, była radna Gminy Zakrzówek, szefowa Stowarzyszenia „U źródła” zajmującego się kultywowaniem historycznych i kulturalnych tradycji ziemi zakrzowieckiej.

 

 

Jan Woźniak - samorządowiec z ogromnym doświadczeniem. Od stycznia 2016 roku burmistrza Urzędowa, wcześniej przez 26 lat wójt tej gminy.

Henryk Dudziak – sołtys Sulowa w gminie Zakrzówek, rolnik.

Emilia Nicał - kilkanaście lat związana z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, obecnie dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach.

Małgorzata Słowik - od 20 lat sołtys w Bobach-Kolonia, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Urzędowie, wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne.

Kandydaci na burmistrzów i wójtów startujący z list PSL lub popierani przez ludowców:

Annopol - Wiesław Liwiński - od 2006 roku Burmistrz Annopola, wcześniej nauczyciel wychowania fizycznego i dyrektor w Publicznej Szkole Podstawowej w Annopolu. Startuje w wyborach na burmistrza z własnego komitetu. PSL nie wystawia tam swojego kandydata.

Dzierzkowice - Marcin Gąsiorowski – od 2014 roku wójt Gminy Dzierzkowice, wcześniej sekretarz w gminie, przez dwie kadencje był radnym w Radzie Powiatu Kraśnickiego.

Gościeradów - Krzysztof Galant – radny Rady Gminy Gościeradów, przez ponad 2 lata jej wiceprzewodniczący, prezes Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Fizycznej KS Tuczyn Mniszek.

Gmina Kraśnik - Mirosław Chapski – od 2002 został wójt Gminy Kraśnik, wcześniej pracownik Starostwa Powiatowego.

Miasto KraśnikWojciech Wilk – poseł na Sejm RP, wcześniej m.in. wojewoda lubelski, wiceburmistrz Kraśnika. Startuje z listy lokalnego komitetu wyborczego, PSL nie wystawia swojego kandydata.

 

 

Szastarka - Artur Jaskowski - urzędujący wójt gminy Szastarka, wcześniej policjant. Bezpartyjny. Startuje z własnego komitetu, PSL nie wystawia swojego kandydata.

Trzydnik Duży - Franciszek Kwiecień - jeden z najdłużej urzędujących wójtów na Lubelszczyźnie. Pełni tę funkcję od 1990 roku. Od początku lat 90. związany z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Urzędów - Stanisław Tompolski - od początku zawodowej pracy związany z Gminą i Miastem Urzędów. Przez trzy ostatnie kadencje radny Rady Powiatu Kraśnickiego, członek Zarządu Powiatu.

Wilkołaz - Andrzej Łysakowski – przez dwie kadencje, do 2014 roku, wójt gminy Wilkołaz. Startuje z własnego komitetu. Polskie Stronnictwo Ludowe nie wystawia kandydata na wójta w tej gminie.

Zakrzówek - Stanisław Staroch – od 2016 r. sołtys wsi Majdan Grabina od 2006 roku, trzecią kadencję radny gminy Zakrzówek, obecnie przewodniczący RG.

Kandydaci PSL z Powiatu Kraśnickiego do Sejmiku Województwa Lubelskiego

Marek Kos – lekarz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku. Jest radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego i przewodniczącym komisji ochrony zdrowia i rodziny.

Magdalena Misiaszek - od 2012 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Lublinie, prezesa Fundacji Aktywne Społeczeństwo.

 

 

Nasze zdjęcia z konwencji możecie obejrzeć tutaj.